ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.


Partyworking - teoria, praktyka

Działania typu partyworking mają bogatą tradycję i jednocześnie specyfikę, która znacznie odróżnia je od innych programów realizowanych w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Chodzi tu m.in. o różnorodność miejsc prowadzenia tych działań, utrudniającą stosowanie sprawdzonych rozwiązań i narzucającą konieczność znacznej modyfikacji metod w celu dostosowania ich do warunków charakteryzujących klub, kawiarnię młodzieżową, dyskotekę, czy imprezę masową. Specyfika pracy wymaga również konkretnych predyspozycji oraz umiejętności od realizatorów takich działań.

Na czym polega projekt ?
Projekt, to szkolenie które odbędzie się w okresie od października do grudnia 2021 (cztery trzydniowe spotkania). Jego celem jest zwiększenie kompetencji osób mających doświadczenie w pracy partyworkerskiej oraz przygotowanie do tego typu pracy kandydatów na partyworkerów.
Kto może wziąć udział ?
Szkolenie adresowane jest do dwóch grup osób:
Pierwsza, to grupa zaawansowanych

Są to osoby które mają minimum dwuletnie doświadczenie w pracy partyworkerskiej, potwierdzone przez organizację lub instytucję dla której tą pracę wykonywały.
Druga to, grupa początkujących

Są to osoby które nie posiadają doświadczeń w partyworkingu ale planują podjęcie takiej pracy w ramach działań organizacji lub instytucji z którą są związane.
Obie grupy będą się spotykały się w tym samym czasie i miejscu. Praca będzie odbywała sie równolegle. Dla każdej grupy przewidziany jest inny zakres merytoryczny. Dla pierwszej będzie to forma szkoleniowo - seminaryjna dla drugiej szkolenie od podstaw.
Czego konkretnie będziemy się uczyć ?
Podstawą zakresu tematycznego szkolenia jest niedawno wydany podręcznik
„Partyworking. Wybrane zagadnienia. Teoria i praktyka”. Każdy uczestnik weźmie udział w 17 godzinach wykładów, 60 godzinach warsztatów, (m.in. Dialogu Motywującego, pracy na imprezach prowadzenia szkoleń) oraz 60 godzinach pracy własnej, objętej superwizją jak również ukończy kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.  
Ile trzeba za to zapłacić ?
Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Uczestnicy nie ponoszą również kosztów zakwaterowania, noclegów, wyżywienia i materiałów szkoleniowych. Jedyne za co uczestnik bedzie musiał zapłacić to dojazd na miejsce.
Gdzie będzie szkolenie ?
Wszystkie cztery spotkania (zjazdy) odbędą się w Lublinie, osobom zakwalifikowanym na szkolenie przyślemy adres konkretnego miejsca oraz szczegółowy program szkolenia.
Co zrobić żeby się zakwalifikować ?
Trzeba pobrać ten formularz zgłoszeniowy, wypełnić i przesłać mailem na
adres: poczta@nowakuznia.org do dnia 21.09.2021
Niestety liczba miejsc jest ograniczona.
Czy wiadamo kiedy będą szkolenia ?
Każdy zjazd będzie się zaczynał w piątek o godzinie 15.00 i kończył w niedzielę o 14.30.
Konkretne terminy zjazdów to:
1-3.10.2021
22-24.10.2021
26-28-11.2021
10-12.12.2021
A gdy będzie lockdown z powodu COVID-19 ?
Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej. Może to dotyczyć całości szkolenia jak i jego części. Jesteśmy na to przygotowani.
Kto będzie prowadził szkolenie ?
Będą to partyworkerzy z wieloletnim stażem, będący jednocześnie psychoterapeutami, psychologami, naukowcami w tym autorzy podręcznika
„Partyworking. Wybrane zagadnienia. Teoria i praktyka”. Jak również trenerzy Dialogu Motywującego, superwizorzy oraz ratownicy medyczni.
Czy uczestnicy dostaną jakieś zaświadczenia ?
Uczestnicy otrzymają cetryfikaty zaświadczające ukończenie szkolenia z opisem jego zakresu.
Jest to pierwszy tego typu projekt, mający również na celu opracowanie ostatecznej wersji programu szkolenia w zakresie partyworkingu który w przyszłości stałby się stałym elementem kształcenia w tym zakresie. Uczestnicy biarący udział w tym pilotażu, poza tym, że będą pierwszymi którzy go ukończą, będą mieli wpływ na jego ostateczny, przyszły zakres.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Kierownik projektu: dr Ireneusz Siudem
e-mail: poczta@isiudem.pl

tel. 602 79 63 68