Towarzystwo Nowa Kuźnia w okresie od 01.04.2021 do 31.12.2022 r. realizuje projekt pn.

Profilaktyka uzależnień. Podstawy skutecznego wsparcia dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka”.

Jego celem jest zwiększenie kompetencji pracowników sądów rodzinnych w zakresie profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z budowaniem relacji z dziećmi i młodzieżą z grup podwyższonego ryzyka.

Numer i nazwa zadania konkursowego: Zadanie numer 5. 
Szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień adresowane do pracowników sądów rodzinnych.

Zadanie publiczne dofinansowane w kwocie 380 000,00 zł ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Kierownik projektu: dr Ireneusz Siudem

e-mail: poczta@isiudem.pl

Aktualne informacje:
Planowane szkolenia adresowane są do pracowników sądów, w szczególności zawodowych kuratorów sądowych oraz sędziów orzekających w sprawach dotyczących używania substancji psychoaktywnych.

Pierwsza z sześciu - inauguracyjna konferencja szkoleniowa odbyła się w dniach 22-24 września 2021 w Lublinie. Uczestniczyli w niej pracownicy sądów z województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

W dniach 6 - 8 października 2021 w miejscowości Tleń (Bory Tucholskie) odbyła się konferencja szkoleniowa dla pracowników sądów z województwa zachodnio - pomorskiego, pomorskiego, kujawsko - pomorskiego i wielkopolskiego.
Trwa rekrutacja na konferencję szkoleniową która odbędzie się w dniach 17-19.11.2021 w Jakubowicach k. Namysłowa, dla kuratorów z województwa lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu na szkolenie podejmują Kuratorzy Okręgowi. Szczegółowe informacje można uzyskać również pod nr telefonu 602 79 63 68.
Rozpoczęła się rekrutacja na konferencję szkoleniową dla kuratorów z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Konferencja odbędzie się na Mazurach w dniach 1-3.12.2021. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu na szkolenie podejmują Kuratorzy Okręgowi. Szczegółowe informacje można uzyskać również pod nr telefonu 602 79 63 68.