Publikacje online:

Siudem I. (2000 z późniejszymi zmianami...). Historia profilaktyczna czyli jak powstało Lubelskie Towarzystwo Zapobiegania  Patologiom Społecznym „KUŹNIA”

Wybrane publikacje kadry Towarzystwa Nowa Kuźnia: