WIADOMOŚCI ARCHIWALNE

10.10.2022 Zapraszamy na warsztaty: "Zrozumienie i akceptacja emocji". Szczegóły tutaj.
21.09.2022 Tegoroczne szkolenia dla zawodowych kuratorów sądowych, organizowane w ramach projektu: "Profilaktyka uzależnień. Podstawy skutecznego wsparcia dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka”, odbędą się w formie dwóch konferencji szkoleniowych: we wrześniu i w październiku 2022. Szczegółowe informacje tutaj.
19.09.2022 Zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu "Zaburzenia psychiczne a używanie środków psychoaktywnych" wysłane będą pocztą tradycyjną, do obu grup szkoleniowych, pod koniec września.
23.08.2022 UWAGA ! KOLEJNA EDYCJA SZKOLENIA: "Zaburzenia psychiczne a używanie środków psychoaktywnych". Towarzystwo Nowa Kuźnia oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zapraszają osoby które nie mogły wiąć udziału w szkoleniu sierpniowym oraz wszystkich zainteresowanych. Tym razem szkolenie online odbędzie się 12 i 13 września 2022. Szczegóły tutaj.
08.07.2022 Towarzystwo Nowa Kuźnia oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zapraszają na szkolenie online: Zaburzenia psychiczne a używanie środków psychoaktywnych.
10.02.2022 Ze względu na dużą liczbę pytań dotyczących odbywania praktyk studenckich, informujemy, że głównie przyjmujemy studentów nauk społecznych m.in. psychologii, pedagogiki, socjologii, pracy socjalnej, nauk o rodzinie. Możemy przyjąć również studentów innych kierunków o ile zakres praktyk będzie pokrywał się z działaniami naszego Towarzystwa. Zdarzali się studenci informatyki, medycyny, prawa, reklamy i marketingu. Praktyki poza trybem stacjonarnym można odbywć w całości w formie on-line. Chętnych do odbycia praktyk prosimy o kontakt e-mail: poczta@nowakuznia.org. W treści prosimy podać uczelnię, rok i kierunek studiów, liczbę godzin praktyki do odbycia oraz proponowany termin odbycia praktyk. Informacje moża uzupełnić o swoje zainteresowania zawodowe, to ułatwi nam przydział zadań podczas praktyki. By rozpocząć praktykę trzeba przysłać dokumenty do podpisu (zwykle na początku wystarczy forma on-line), w zależności od uczelni umowę, deklarację, porozumienie. Odbywanie praktyk jest nieodpłatne. Szczegółowe informacje można uzyskać pod w/w mailem lub telefonicznie: 602 79 63 68. Zapraszamy również na staże oraz wolontariat.
05.12.2021 Konferencją szkoleniową w Rynie na Mazurach (1-3.12.2021) zakończył się tegoroczny cykl szkoleń dla zawodowych kuratorów sądowych. W 2022 roku odbędą się szkolenia kuratorów z województa mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego i małopolskiego. Szczegółowe informacje ukażą się w już sierpniu 2022.
30.08.2021 "Partyworking - teoria, praktyka". Zapraszamy na szkolenie osoby mające doświadczenie w partyworkingu, chcące podnięść swoje kwalifikacje oraz kandydatów planujących rozpocząć pracę partyworkerską. Zjazdy szkoleniowe odbędą się w Lublinie w okresie od pażdziernika do grudnia 2021. Szczegółowe informacje tutaj.
30.08.2021 Rozpoczyna się cykl szkoleń adresowanych do pracowników sądów rodzinnych, w szczególności dla zawodowych kuratorów sądowych oraz sędziów orzekających w sprawach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Temat szkoleń to: "Profilaktyka uzależnień. Podstawy skutecznego wsparcia dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka”. Szkolenia odbędą się w okresie od września 2021 do grudnia 2022. Serdecznie zapraszamy, liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe infomacje tutaj.
10.05.2021 Zapraszamy do skorzystania z nowych szkoleń. Są niezwykle popularne i aktualne ze względu na obecną sytuację:
  1. Depresja, zaburzenia nastroju, autoagresja dzieci i młodzieży - przyczyny, zapobieganie, interwencja.
  2. Powrót uczniów do szkół – pomoc w pokonywaniu problemów związanych z sytuacją pandemii COVID-19.
21.04.2021 Praktyki studenckie, staże, wolontariat... Zapraszamy studentów psychologii, pedagogiki oraz inne osoby zainteresowane doskonaleniem swoich umiejętności zawodowych. Ze względu na pandemię umożliwiamy odbycie praktyk zdalnie. Niektóre z działań realizujemy w kontakcie bezpośrednim, zgodnie z wymogami sanitarnymi. Zainteresowanych szczegółami prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
08.04.2021 W dniu 30.03.2021 Rozporządzeniem Rady Ministrów przyjęto Narodowy Program Zdrowia na lata 2021 - 2025. Dziennik Ustaw z dnia 08.04.2021 Poz. 642. Do pobrania na stronach Ministerstwa Zdrowia.
30.01.2021 Ze względu na przedłużenie ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 od 01.02.2021 kontynuujemy pracę zdalną - dotyczy spotkań grupowych.
Możliwe są spotkania w kontakcie bezpośrednim (konsultacje psychologiczne, poradnictwo indywidualne i rodzinne, poradnictwo prawne, psychoterapia dzieci i dorosłych, badania psychologiczne) po uprzedniej rejestracji telefonicznej: 81 443 43 13, 602 79 63 68, 604 26 17 40.
17.10.2020 Informujemy, że w dniach 20-22.10.2020 odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja „Narkotyki – Alkohol. Polityka, Nauka i Praktyka”. Konferencja odbędzie się w formie zdalnej, więcej informacji tutaj.
17.10.2020 Z powodu wzrastającego zagrożenia związanego z pandemią COVID-19 w miarę możliwości preferujemy pracę zdalną.
14.10.2020 Informujemy, że wszystkie działania Towarzytwa odbywają się w scisłym reżimie sanitarnym. Szczegółowe ustalenia dostepne są u kierowników klubów. Spotkania możliwe są wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub e-mail. Zapraszamy: 81 443 43 13, 602 79 63 68, 604 26 17 40
poczta@nowakuznia.org  Zapraszamy również do korzystania ze stron na Facebook.
Szkolenia, konsultacje, superwizje prowadzimy również zdalnie - telefonicznie lub za pomocą komunikatorów m.in. ZOOM, Google Meet, Microsoft Teams, Skype, ClickMeeting, Platworma Moodle.
25.06.2020 26 czerwca - Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii.
25.06.2020 Zapraszamy do Niedrzwicy Dużej na "Wakacje w GOKSIR", w programie: zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, filmowe, sportowe, pokaz geologiczny, pokaz cyrkowy oraz iluzjonistyczny, spektakl teatralny, wycieczka rowerowa do stadniny koni, pokaz doświadczeń chemicznych, konkursy z nagrodami. Chętnych zapraszamy również na zajęcia profilaktyczne oraz spotkania z psychologiem dla dzieci i rodziców. Szczegóły TUTAJ.
25.06.2020 Informujemy, że podczas wakacji wszystkie działania będą relizowane w dotychczasowej formie, uwzględniając bezpieczeńtwo sanitarne.
15.05.2020 Od 18.05.2020 przywracamy możliwość bezpośrednich konsultacji psychologicznych, poradnictwa i psychoterapii, badań psychologicznych. Dotyczy to spotkań indywidualnych i rodzinnych - osób dorosłych, rodziców z dziećmi. Indywidualnych spotkań z osobami niepełnoletnimi (za zgodą rodziców).
Informujemy, że spełniamy wszystkie warunki bezpieczeństwa sanitarnego.
Osoby zainteresowane, w celu umówienia się na spotkanie, prosimy o kontakt telefoniczny:
81 443 43 13, 602 79 63 68, 604 26 17 40  lub pocztą elektroniczną: poczta@nowakuznia.org
W dalszym ciągu istnieje możliwość pomocy zdalnej.
14.04.2020 Z powodu dużego zainteresowania wsparciem psychologicznym uruchamiamy kolejną możliwość uzyskania pomocy.
Osoby zainteresowane:
  • Jak poradzić sobie w sytuacji związanej z izolacją ?
  • Jak radzić sobie z dziećmi i ich zdalną nauką ?
  • Jak radzić sobie ze stresem i samotnością ?

Bezpłatne konsultacje telefoniczne w środy i piątki 13:00-15:00 tel. 81 527 59 96

20.03.2020 W trosce o bezpieczeństwo, w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, zmieniamy formy prowadzenia naszych działań.

Zajęcia grupowe
, dotyczące wszystkich klubów Towarzystwa (profilaktyczne, socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, informacyjne itp...) odbywają się w małych grupach, wyłącznie zdalnie, za pomocą komunikatorów internetowych.
W celu ustalenia szczegółów uczestnictwa należy kontaktować się z:
1. dr Justyna Rynkiewicz - justynarynkiewicz86@op.pl
2. mgr Marlena Stradomska - stradomskamarlena@onet.pl
3. mgr Karolina Perec - kperec@wp.pl
lub pod numerem telefonu: 602 79 63 68. Zapraszamy również na strony klubów na Facebooku.

Pomoc psychologiczna indywidualna i rodzinna (psychoterapia, poradnictwo rodzinne itp...) prowadzone są wyłącznie zdalnie (przez telefon lub za pomocą komunikatorów internetowych).
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
dr Anna Siudem - poczta@asiudem.pl lub 604 26 17 40

Wsparcie psychologiczne, w sytuacjach związanych z koronawirusem: problem z silnym lękiem o siebie i najbliższych, kryzysy związane z kwarantanną (odosobnienie lub konflikty ze współmieszkańcami), brak pomysłów na zagospodarowanie czasu dzieciom.
Wsparcia w wyżej wymienionych oraz innych problemach udzielamy zdalnie:
 tel.: 81 443 43 13 lub 602 79 63 68, mail: poczta@nowakuznia.org


Zapraszamy na BLOG, dyskusje na ważne tematy. Tu możesz skomentować wydarzenie, zostawić wiadomość, zaprosić znajomych lub podzielić się doświadczeniami... NASZ BLOG

O ewentualnych innych zmianach form zajęć poinformujemy na tej stronie.

Wytrwałości, Optymizmu i Zdrowia
Życzy Kadra Towarzystwa Nowa Kuźnia

03.01.2020 Oficjalna strona programu
Środowiskowa Profilaktyka Uzależnień
Rekomendowany program profilaktyki selektywnej
31.10.2019 Pierwszy tego typu podręcznik w Polsce
Autorstwa Kadry Towarzystwa Nowa Kuźnia

Publikacja powstała z inicjatywy
Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
  Partyworking 


wersja w pdf

wersja e-book
31.10.2019 Zapraszamy wszystkich stażystów Towarzystwa Nowa Kuźnia (w tym również chętnych do odbycia stażu lub wolontariatu) na spotkanie organizacyjne które odbędzie się 05.11.2019 o godz. 19.30 w Klubie Towarzystwa przy ul. Kaczeńcowej 5.
19.09.2019 Oferta szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień dla pracowników instytucji z terenu miasta Chełm. Ogłoszenie o szkoleniu do pobrania tutaj w pdf.
11.09.2019 Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych - zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w tym zakresie: szkolenia, zajęcia i programy profilaktyczne, tutaj szczegóły.
05.07.2019 Minister Edukacji Narodowej ustalił, że Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych będzie m.in. podstawowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.
Jest to również od blisko 30 lat główne i priorytetowe zadanie Naszego Towarzystwa. Niebawem udostępnimy ofertę dla placówek oświatowych w tym zakresie.
01.07.2019 "Krzywo weszło - zmień ustawienia", to aktualna kampania Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej, adresowana do młodzieży w wieku 16 - 20 lat oraz ich rodziców. Więcej informacji na stronach KBPN. Zapraszamy również na stronę kampanii.
28.06.2019 W dniach 25-27.06.2019 odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja „Narkotyki – Narkomania. Polityka, Nauka i Praktyka. Inspiracje i Perspektywy.” Nagrania z sesji można znaleźć na stronie organizatora - Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” - zapraszamy TUTAJ.
20.06.2019 W Lublinie 18 i 19 czerwca 2019 odbyło się seminarium superwizyjno-szkoleniowe dla realizatorów programu FreD goes net. Oto kilka zdjęć.
15.04.2019 Towarzystwo Nowa Kuźnia bierze udział w projekcie "Sportowa Szkoła", wynikającego z zarządzenia nr 54/1/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25.01.2013. Dzięki niemu nasi podopieczni mogą nieodpłatnie korzystać z sali gimnastycznej w dzielnicy Tatary. Zainteresowanych szczegółami zapraszamy do naszego klubu przy ul. Maszynowej 2.
31.01.2019 Jeśli jesteś rodzicem i niepokoi Cie zachowanie Twojego dziecka, podejrzewasz lub wiesz, że bierze narkotyki, trudno Ci się z nim porozumieć, pije alkohol, spędza czas w nieodpowiednim towarzystwie, nadmiernie korzysta z komputera, ma depresję... Więcej informacji TUTAJ.
07.01.2019 Przypominamy studentom psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej, medycyny, prawa, studiów o rodzinie... o możliwości odbywania praktyk studenckich w placówkach Towarzystwa Nowa Kuźnia w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą, rodzinami. Psychoterapii, poradnictwa, prowadzenia badań naukowych, profilaktyki uzależnień i innych pokrewnych. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
21.12.2018 Właśnie zakończyła się realizacja trzeciej edycji programu szkoleniowego dla Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Celem tej edycji programu było zdobycie przez uczestników wiedzy na temat codziennych czynności zwiększających wydolność psychofizyczną organizmu oraz aktywności niezbędnych do prawidłowego rozwoju psychicznego człowieka. Chodziło również o nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz przeciwdziałania nerwicom, zaburzeniom psychicznym oraz chorobom somatycznym pochodzenia odstresowego. W programie wzięło udział 49 przedszkoli, szkół i zespołów szkolnych i ośrodków.... 1637 uczniów, 943 nauczycieli i 1478 rodziców. Zajęcia prowadziła karda Towarzystwa Nowa Kuźnia na zlecenie Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Lublin. Konferencja podsumowująca projekt odbędzie się na wiosnę 2019.
15.12.2018 Zakończyła się kolejna edycja programu LIMIT, realizowanego od 2015 roku. W programie dotychczas wzięło udział 132 dzieci oraz 207 rodziców. Program adresowany jest do osób w wieku 5 i 6 klasy szkoły podstawowej które nadmiernie korzystają z mediów, szczególnie komputera, Internetu i telefonu. Osoby zainteresowane (rodziców) wzięciem udziału w programie zapraszamy na nową edycję, która rozpocznie się w styczniu 2019. Telefon: 81 443 43 13 lub 602 79 63 68.
05.11.2018 Rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą rodzin do Programu Wzmacniania Rodziny, zajęcia rozpoczną się w styczniu 2019, w Lublinie dzielnica Wrotków i Tatary oraz w Puławach.
18.10.2018 Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie "Przeciwdziałaniem dopalaczom wśród studentów" prosimy o informacje na e-mail. Niebawem zamieścimy na tych stronach informacje o terminie i miejscu spotkania.
28.09.2018 Rozpoczynamy nabór na Staż szkoleniowy Towarzystwa Nowa Kuźnia. Zapraszamy osoby chcące zdobywać wiedzę i doświadczenie w pracy z dziećmi... Więcej informacji na naszym fanpage'u
02.07.2018 Umów się na bezpłatną wizytę psychologiczną, dotyczącą problemów związanych z używaniem alkoholu, narkotyków (dopalaczy), uzależnień od komputera i innych mediów, problemów wychowawczych, rodzinnych, małżeńskich i osobistych, przemocy...OFERTA WAKACYJNA ZAKOŃCZONA
07.04.2018 17 kwietnia rusza IV tura warsztatów z poczucia własnej wartości. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą budować pewność siebie by lepiej funkcjonować w życiu zawodowym i prywatnym.
06.04.2018 Są jeszcze ostatnie miejsca na warsztat "Dzieci - jak się z nimi dogadać". Dla rodziców i specjalistów. Tym razem zajmiemy się komunikacją, która sprzyja współpracy oraz metodami wychowawczymi, które w doskonale zastępują kary.
12.03.2018 Towarzystwo Nowa Kuźnia objęło patronatem V Ogólnopolską Konferencję Naukową o Zaburzeniach Osobowości.
11.03.2018 Zapraszamy na konferencję szkoleniową dotyczącą zagrożeń dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni. Odbędzie się 13.03.2018 w Puławach, ul. Kaniowszczyków 32, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, im. Komisji Edukacji Narodowej. Początek o godz. 12.30.
06.03.2018 Zapraszamy na warsztaty dla rodziców i wychowawców "Dzieci - instrukcja obsługi". Odbędą sie 17.03.2018 w Środowiskowym Klubie Profilaktycznym Towarzystwa Nowa Kuźnia, ul.  Kaczeńcowa 5 w Lublinie, w godz. 10.00 - 15.00. Wcześniej trzeba się zapisać najlepiej mailem lub pod telefonem: 507 143 339. Zapisy trwają do 15.03.2018, ilość miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
28.02.2018 W związku z planowanymi szkoleniami w zakresie rekomendowanego programu "Środowiskowa profilaktyka uzależnień" w załączniku zamieszczamy kilka przydatnych informacji.
20.02.2018
Trwa nabór osób oraz instytucji zainteresowanych realizacją rekomendowanego programu "Środowiskowa profilaktyka uzależnień". Szkolenia odbędą się na ternie szkolonych instytucji w bieżącym roku. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny (81 443 43 13, 602 79 63 68). Opis programu znajduje sie na stronie: https://www.programyrekomendowane.pl w zakładce "profilaktyka selektywna" tutaj.
19.02.2018
Przypominamy, że do 25 lutego 2018 należy dostosować szkolne programy wychowawczo-profilaktyczne do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej ogłoszonego w Dzienniku Ustaw 25.01.2018 poz. 214. Akt prawny zmienia Rozporządzenie z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Szczegóły tutaj. W zakładce: "Konstruowanie i realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły".
18.02.2018
Zapraszamy na staże, praktyki, wolontariat podczas realizacji projektów Towarzystwa, związanych z pracą z osobami potrzebującymi wsparcia psychologicznego i pedagogicznego. Najlepiej przysłać CV pocztą elektroniczną. Szczegóły tutaj.
03.11.2017
Poczucie własnej wartości, to niezbędny czynnik, warunkujący prawidłowy rozwój człowieka. Obniżone - jest jednym kluczowych czynników ryzyka, prowadzących do różnorodnych zaburzeń w zachowaniu, ujawniających się już we czesnym dzieciństwie i nasilających wraz z wiekiem. Dbałość o kształtowanie poczucia własnej wartości jest ważna dla każdego człowieka, a szczególnie dla tych którzy kształtują ją u innych, czyli rodziców, nauczycieli - wychowawców, psychologów, opiekunów... Dla zainteresowanych tematyką poczucia własnej wartości Nasze Towarzystwo proponuje warsztaty, szczegóły tutaj.
11.10.2017
01.10.2017 rozpoczęliśmy realizację programu mającego na celu ograniczenie zachowań ryzykownych, prowadzących do zakażenia wirusem HIV. Program realizowany będzie do 31.12.2017 na terenach przygranicznych, w gminach: Tomaszów Lubelski, Hrubieszów, Włodawa, Chełm, Terespol, Janów Podlaski. W ramach programu prowadzone będą zajęcia informacyjno – warsztatowe dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Uczestnicy będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji psychologicznych, dotyczących problemu HIV/AIDS.
11.10.2017
20.10.2017 w Trybunale Koronnym w Lublinie ul. Rynek 1. dobyła się konferencja nt. "Ograniczanie używania substancji psychoaktywnych w miejscach rekreacji i wypoczynku na terenie miasta Lublin – działania partyworkerów”, program konferencji tutaj.
11.10.2017
Zapraszamy na szkolenie z realizacji działań partyworkerskich. Miejsce swoje znajdą tu miłośnicy imprez klubowych, dyskotek... którzy zechcą zamiłowanie połączyć pracą na rzecz innych... Szczegóły tutaj.
10.10.2017
Trwa rekrutacja stażystów i wolontariuszy, zainteresowanych prosimy o kontakt. Najlepiej przysłać CV pocztą elektroniczną. Szczegóły tutaj.
09.10.2017
Trwa kampania "Dopalacze droga donikąd". W tym roku koncentrujemy się na nowatorskich koncepcjach profilaktycznych oraz możliwości ich wykorzystania w programach wychowawczo - profilaktycznych szkół. Trwają cykliczne spotkania grupowe oraz konsultacje programów profilaktycznych. O kolejnych spotkaniach każda z placówek oświatowych będzie informowana bezpośrednio pocztą elektroniczną przez nasze Towarzystwo oraz przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Lublin. Placówki chcące dołączyć do grup szkoleniowych prosimy o kontakt.
15.06.2017 W związku z dużą liczbą pytań dotyczących przygotowania programów wychowawczo - profilaktycznych w szkołach. Szczegółowe informacje na ten temat zamieściliśmy w zakładce SZKOLENIA - "Konstruowanie i realizacja programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły".
12.06.2017
12.06.2017 w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyła się konferencja "Bezpieczne wakacje bez narkotyków i alkoholu". Celem konferencji było, jak co roku, zwrócenie uwagi organizatorów wypoczynku letniego na nowe zagrożenia dzieci i młodzieży oraz prezentacja działań profilaktycznych.
07.06.2017
Zbliża się Akcja Lato w Mieście. Zapraszamy na zajęcia w Klubach Nowej Kuźni. Przyjmiemy również praktykantów oraz wolontariuszy do prowadzenia działań podczas tegorocznej akcji. Szczegóły tutaj.
19.05.2017

18 maja 2017 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie, ul. Podwale 11 odbyła się Konferencja pt. "Dojrzałość emocjonalno-społeczna jako warunek sukcesu dziecka w szkole", organizowana w ramach funkcjonowania Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Miasta Lublin - oto program konferencji.

14.05.2017
Rozpoczął się cykl konferencji informacyjno- szkoleniowych, dotyczących tworzenia programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły. Zaproszeni są dyrektorzy oraz przedstawiciele rad rodziców. Szczegóły tutaj.
13.05.2017

Towarzystwo Nowa Kuźnia objęło patronatem Charytatywne warsztaty kształtujące poczucie własnej wartości. Zajęcia skierowane są do dorosłych osób, które chcą: lepiej poczuć się same ze sobą, dowiedzieć się więcej o sobie, działać skuteczniej, odczuwać więcej zadowolenia z życia, zaprzyjaźnić się z samym sobą. Podczas spotkania uczestnicy nauczą się metody Nathaniela Brandena, która pozwala dzięki codziennej kilkunastominutowej pracy, na podniesienie poczucia własnej wartości.

22.03.2017

"Niebieski wieloryb" oraz inne podobne zagrożenia. Prowadzimy szkolenia adresowane do nauczycieli, wychowawców, rodziców... Podczas szkoleń można m.in. poznać psychospołeczne mechanizmy działania takich zagrożeń, nauczyć się rozpoznawania zachowań (zwiastunów) świadczących o problemach uczniów związanych z cyberprzestrzenią oraz nauczyć się prawidłowych, nieinwazyjnych sposobów reagowania w sytuacjach wymagających delikatności i zachowania bezpieczeństwa ucznia oraz jego rodziny. Szkolenie obejmuje również analizę czynników zmniejszających ryzyko zachowań suicydalnych uczniów.

06.11.2016
16.11.2016 LUBELSKI MONAR obchodzi trzydziestolecie działalności. GRATULUJEMY PROFESJONALIZMU I WYTRWAŁOŚCI W DZIAŁANIU.
04.11.2016
15.11.2016 o godz. 9.00 w Zespole Szkół Transportowo - Komunikacyjnych przy ul. Zemborzyckiej 82, odbędzie się uroczyste podsumowanie, prowadzonych od wiosny tego roku, działań, mających na celu dostosowanie szkolnych programów profilaktycznych do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2015. Prowadzone działania są częścią zainicjowanej jesienią 2015 roku kampanii "Dopalacze droga donikąd". W programie m.in. występ orkiestry dętej, prezentacja programu profilaktyki szkolnej, wykłady dotyczące najnowszych trendów w profilaktyce uzależnień oraz rodzinnych uwarunkowań sukcesów wychowawczych. Na imprezę zapraszamy dwie osoby z każdej placówki oświatowej z terenu Miasta Lublin, dyrekcję oraz oraz osobę odpowiedzialną za działania profilaktyczne.
12.10.2016
W dniach 10-12.10.2016 w Lublinie odbyły się imprezy z okazji ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO. 10.10.2016 na Placu Teatralnym otwarto obchody odbyły się też liczne imprezy. W kolejnych zorganizowano min. konferencję oraz projekcję filmu.
30.09.2016
Z dniem 17.09.2016 wszedł w życie Narodowy Program Zdrowia na lata 2016 - 2020. Program określa cele i sposoby ich realizacji w zakresie m.in. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania uzależnieniom chemicznym i behawioralnym, zapobiegania używania wyrobów tytoniowych... Narodowy Program Zdrowia jest podstawą do tworzenia lokalnych programów przez jednostki samorządu terytorialnego.
27.09.2016
27.09.2016 w Zespole Szkół Transportowo - Komunikacyjnych przy ul. Zemborzyckiej 82, odbyło się kolejne, ostatnie w tym cyklu szkoleniowym, spotkanie, dotyczące programu profilaktyki narkomanii. Spotkanie poświęcone było uruchamianiu i weryfikacji programów oraz planowaniu działań w nowym roku szkolnym. Szczególną uwagę poświęcono profilaktyce zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią.
05.09.2016
Kończą się prace nad projektem Narodowego Programu Zdrowia. Przepisy wprowadzą m.in. nowe zasady zlecania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom (tytoń, alkohol i narkotyki), nową strukturę gminnych programów oraz wymóg realizacji programów z tzw. listy rekomendowanych. Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia naszych specjalistów, uczestniczących w tworzeniu gminnych i wojewódzkich programów wg nowych zasad. Nasze Towarzystwo realizuje również programy rekomendowane.
04.09.2016
Początek roku szkolnego to również czas rozpoczęcia realizacji oddziaływań profilaktycznych. Wymagania jakie muszą spełnić programy określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2015 w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Zapraszamy do skorzystania z naszego wsparcia w tym zakresie. Jak i z szeregu szkoleń.
16.06.2016
W Zespole Szkół Transportowo - Komunikacyjnych przy ul. Zemborzyckiej 82, odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie szkoleniowe, dotyczące programu profilaktyki narkomanii. Spotkanie poświęcone było weryfikacji opracowanych przez szkoły programów profilaktycznych oraz koncepcji czynników ryzyka i chroniących w działaniach profilaktycznych.
15.06.2016

W Trybunale Koronnym odbyła się konferencja zorganizowana w ramach kampanii "Dopalacze droga do nikąd", pt. "Bezpieczne wakacje bez narkotyków i dopalaczy. Celem konferencji było przekazanie informacji niezbędnych do bezpiecznego spędzenia wakacji przez dzieci i młodzież z Naszego Miasta, czyli m.in. uniknięcia zagrożeń związanych ze środkami psychoaktywnymi.

07.06.2016

07.06.2016 odbyła się debata nt. "Psychologiczne aspekty dostępu do broni palnej".

06.06.2016

27.06.2016 w Klubach Towarzystwa Nowa Kuźnia rusza Akcja Lato w Mieście.

16.05.2016

16.05.2016 odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe, dotyczące programu profilaktyki narkomanii. Jak zwykle w Zespole Szkół Transportowo - Komunikacyjnych przy ul. Zemborzyckiej 82. Na spotkaniu kontynuowano omawianie zagadnień związanych z diagnozą społeczności szkolnych.

17.04.2016

Tegoroczna NIEĆPA w Lublinie odbędzie się 02.06.2016 o godz. 18.30 w Hali MOSiR Bystrzyca, wystąpi Kamil Bednarek. W dniach poprzedzających imprezę odbędą się liczne akcje i działania z zakresu profilaktyki uzależnień, adresowane do dzieci, młodzieży i rodziców. Szczegóły już niebawem na tej stronie.

15.04.2016

Odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku.

13.04.2016

Odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe, dotyczące programu profilaktyki narkomanii. Przedstawiciele szkół podstawowych rozpoczęli o godz. 8.00, przedstawiciele gimnazjów, o godz 9.30, a przedstawiciele szkół średnich, o godz. 11.00. Zagościnę dziekujemy Dyrekcji Zespołu Szkół Transportowo - Komunikacyjnych przy ul. Zemborzyckiej 82. Spotkanie poświęcone było metodom ewaluacji.

06.04.2016
W Trybunale Koronnym w Lublinie odbyła się debata na temat: "Organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień".
22.03.2016
15.04.2016 Odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku.
21.03.2016
6.04.2016 w Trybunale Koronnym w Lublinie odbędzie się debata na temat: "Organizacje pozarządowe w profilaktyce uzależnień". Debatę organizują: Urząd Miasta Lublin, Fundacja Praesterno, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach programu PROFNET
14.03.2016
17 i 18.05.2016 Wydział Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie organizuje VII ogólnopolską konferencję naukową z cyklu "Problemy współczesnej profilaktyki", w tym roku pod hasłem: "Rodziana i wychowanie: fundament czy balast ?"
10.03.2016

W dniach 29 lutego – 1 marca 2016 r. w Konstancinie odbyła się konferencja Profnetu "Programy rekomendowane szansa czy bariera profilaktyki uzależnień".

02.03.2016

Zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnych porad psychologicznych, dotyczących problemów związanych z uzależnieniami oraz przemocą.

05.02.2016

Poszukiwani są wolontariusze do pracy z dziećmi i młodzieżą. Jest też możliwość odbycia praktyk studenckich. Zainteresowanych zapraszamy.

04.02.2016

Trwa szkolenie dla placówek oświatowych Miasta Lublin, dotyczące konstrukcji programów profilaktyki narkomanii, istnieje możliwość konsultowania własnych programów.

19.01.2016

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozpoczęło się roczne szkolenie adresowane do wszystkich placówek oświatowych Miasta Lublin, mające na celu dostosowanie działań z zakresu profilaktyki narkomanii do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2015.

15.01.2016

Zakończyła się lubeslka edycja programu "Współczesne zagrożenia dziaci i młodzieży", adresowana do młodzieży, rodziców i nauczycieli gimnazjów.

20.10.2015

W Trybunale Koronnym odbyła się konferencja inaugurująca kampanię pod hasłem "Dopalacze droga do nikąd".

20.10.2015

Jak co roku o tej porze rozpoczyna się staż szkoleniowy. Jest też możliwość odbycia wolontariatu oraz praktyk studenckich. Są jeszcze wolne miejsca. Zainteresowanych zapraszamy.

06.10.2015

Kampania pod hasłem "Dopalacze droga do nikąd", zainaugurowana zostanie 20.10.2015 w Trybunale Koronnym w Lublinie.

20.09.2015

Towarzystwo Nowa Kuźnia zaprasza na szkolenia z profilaktyki narkomanii w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2015 w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

19.09.2015

Urząd Miasta Lublin nasila walkę z używaniem "dopalaczy". 20.10.2015 odbędzie się konferencja inaugurująca kampanię pod hasłem "Dopalacze droga do nikąd". Podczas konferencji specjaliści zaprezentują najnowsze koncepcje związane z używaniem nowych substancji psychoaktywnych - aspekty społeczne, psychologiczne i medyczne, metody pracy z młodzieżą oraz strategie przeciwdziałania temu zjawisku. Na konferencji omówione zostaną również wymagania dotyczące profilaktyki narkomanii wprowadzane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2015 wraz z interpretacją zapisów.

19.09.2015

01.09.2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2015 w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. W myśl tego rozporządzenia w/w placówki mają sześć miesięcy na dostosowanie działań profilaktycznych do obowiązujących w tym zakresie standardów, m.in. chodzi o wprowadzenie długofalowych, wszechstronnych i profesjonalnych strategii oddziaływań, cechujących się wysoką jakością, skutecznością oraz bazujących na sprawdzonych rozwiązaniach i programach - w szczególności z listy rekomendowanych.

18.09.2015

Do 10.10.2015 trwa nabór stażystów i wolontariuszy chcących brać udział w działaniach Towarzystwa Nowa Kuźnia.