Towarzystwo Nowa Kuźnia w okresie od 01.09.2023 do 31.12.2023 r. realizuje projekt pn.

Seminarium superwizyjne dla realizatorów programu wczesnej interwencji FreD

Jego celem jest doskonalenie umiejętności w zakresie realizacji programu FreD goes net oraz wzmocnienie kompetencji zawodowych w zakresie wykorzystania Dialogu Motywującego w pracy z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem, większenie jakości kontaktu indywidulanego, wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej nastolatka, profilaktyki środowiskowej.
Integracja środowiska profesjonalnych profilaktyków.

Numer i nazwa zadania konkursowego: adanie numer 3.  
Seminarium dla realizatorów programu FreD goes net

Zadanie dofinansowane w kwocie 150 000 zł ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Kierownik projektu: dr Ireneusz Siudem

e-mail: poczta@isiudem.pl

MZ
Aktualne informacje:

Seminarium odbędzie się w dniach 04 - 06 października 2023 w miejscowości Tleń (Bory Tucholskie).

Załączamy:      informacje o semnarium        program seminarium            formularz zgłoszeniowy (wersja pdf)

formularz zgłoszeniowy (wersja elektroniczna Google)

Zgłoszeń należy dokonywać wysyłając formularz zgłoszeniowy (pdf) na mail: poczta@nowakuznia.org
lub wysyłając formularz elektroniczny, najpóźniej do dnia 15.09.2023

Do trzech dni po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na Seminarium należy dokonać wpłaty 80 zł za osobę, na konto: Towarzystwo Nowa Kuźnia nr
36 1140 1094 0000 5068 8800 1002
z dopiskiem: seminarium FreD oraz nazwiskiem uczestnika lub nazwiskami jeśli wpłata dotyczy kilku osób.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, podczas rekrutacji będziemy brać pod uwagę zarówno kolejność zgłoszeń jak i zapewnienie możliwości uczestnictwa przedstawicielom różnych placówek.

O zakwalifikowaniu na seminarium poinformujemy mailowo lub tlefonicznie do dnia 20.09.2023
Ze względu na liczne pytania informujemy, że uczestnicy seminariun poza kwotą 80 zł oraz kosztami dojazdu na miejsce i powrotu, nie ponoszą innych kosztów uczestnictwa, w tym zakwaterowania, wyżywienia, materiałów szkoleniowych.