Towarzystwo Nowa Kuźnia w okresie od 01.09.2023 do 31.12.2023 r. realizuje projekt pn.

Seminarium superwizyjne dla realizatorów programu wczesnej interwencji FreD

Jego celem jest doskonalenie umiejętności w zakresie realizacji programu FreD goes net oraz wzmocnienie kompetencji zawodowych w zakresie wykorzystania Dialogu Motywującego w pracy z młodzieżą zagrożoną uzależnieniem, większenie jakości kontaktu indywidulanego, wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej nastolatka, profilaktyki środowiskowej.
Integracja środowiska profesjonalnych profilaktyków.

Numer i nazwa zadania konkursowego: adanie numer 3.  
Seminarium dla realizatorów programu FreD goes net

Zadanie dofinansowane w kwocie 150 000 zł ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Kierownik projektu: dr Ireneusz Siudem

e-mail: poczta@isiudem.pl

MZ
Aktualne informacje:

Seminarium odbyło się w dniach 04 - 06 października 2023 w miejscowości Tleń (Bory Tucholskie).

 
informacje o semnarium        program seminariumPoniżej jeszcze kilka zdjęć z wydarzenia