W 2021 roku odbyło się pierwsze tego typu szkolenie dla partyworkerów.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.


Partyworking - teoria, praktyka

Działania typu partyworking mają bogatą tradycję i jednocześnie specyfikę, która znacznie odróżnia je od innych programów realizowanych w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Chodzi tu m.in. o różnorodność miejsc prowadzenia tych działań, utrudniającą stosowanie sprawdzonych rozwiązań i narzucającą konieczność znacznej modyfikacji metod w celu dostosowania ich do warunków charakteryzujących klub, kawiarnię młodzieżową, dyskotekę, czy imprezę masową. Specyfika pracy wymaga również konkretnych predyspozycji oraz umiejętności od realizatorów takich działań.

Szkolenie odbyło się w okresie od października do grudnia 2021 (cztery trzydniowe spotkania). Jego celem było zwiększenie kompetencji osób mających doświadczenie w pracy partyworkerskiej oraz przygotowanie do tego typu pracy kandydatów na partyworkerów.
W szkoleniu wzięły udział dwie grupy osób:
Pierwsza, to grupa zaawansowanych

Są to osoby które mają minimum dwuletnie doświadczenie w pracy partyworkerskiej, potwierdzone przez organizację lub instytucję dla której tą pracę wykonywały.
Druga to, grupa początkujących

Są to osoby które nie posiadają doświadczeń w partyworkingu ale planują podjęcie takiej pracy w ramach działań organizacji lub instytucji z którą są związane.
Obie grupy spotykały się w tym samym czasie i miejscu. Praca odbywała sie równolegle. Dla każdej grupy przewidziany był jednak inny zakres merytoryczny. Dla pierwszej była to forma szkoleniowo - seminaryjna dla drugiej szkolenie od podstaw.
Podstawą zakresu tematycznego szkolenia był niedawno wydany podręcznik „Partyworking. Wybrane zagadnienia. Teoria i praktyka”. Każdy uczestnik weziął udział w 17 godzinach wykładów, 60 godzinach warsztatów, (m.in. Dialogu Motywującego, pracy na imprezach prowadzenia szkoleń) oraz 60 godzinach pracy własnej, objętej superwizją jak również ukończył kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.  
Uczestnictwo w szkoleniu było bezpłatne. Uczestnicy nie ponosili kosztów zakwaterowania, noclegów, wyżywienia i materiałów szkoleniowych. Jedyne za co uczestnik musiał zapłacić to dojazd na miejsce.
Wszystkie cztery spotkania (zjazdy) odbyły się w Lublinie w terminach: 1-3.10.2021, 22-24.10.2021, 26-28-11.2021, 10-12.12.2021. Każdy zjazd zaczynał się w piątek o godzinie 15.00 i kończył w niedzielę o 14.30.
Szkolenie prowadzili partyworkerzy z wieloletnim stażem, będący jednocześnie psychoterapeutami, psychologami, naukowcami w tym autorzy podręcznika „Partyworking. Wybrane zagadnienia. Teoria i praktyka”. Jak również trenerzy Dialogu Motywującego, superwizorzy oraz ratownicy medyczni.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Kierownik projektu: dr Ireneusz Siudem
e-mail: poczta@isiudem.pl

tel. 602 79 63 68