Możesz zostać wolontariuszem i pomóc w działalności Towarzystwa Nowa Kuźnia. Szczegółowe informacje pod telefonem: 81 443 43 13, 602 79 63 68.

(możliwość odbycia studenckich praktyk w zakresie pedagogiki i psychologii)

PROWADZIMY STAŻE SZKOLENIOWE

Celem stażu jest poznanie własnych predyspozycji i ograniczeń do pracy z ludźmi, zdobycie wiedzy z zakresu profilaktyki oraz nabycie umiejętności warunkujących skuteczną pomoc.
Staż składa się z poniższych części:

Praca w klubach (8 miesięcy: od listopada do czerwca)

 • nabór podopiecznych, tworzenie grup prowadzenie korekcyjnej pracy indywidualnej
  i grupowej z podopiecznymi (spotkania ok. 2 razy w tygodniu)

 • udział w akcjach środowiskowych.

w trakcie:

trening interpersonalny:

 • doświadczenie własnych możliwości i ograniczeń w kontakcie z ludźmi,

 • rozpoznawanie, wyrażanie i analiza emocji przeżywanych w relacjach interpersonalnych,
 • ocena stanu własnych potencjałów, mocnych stron i kierunków dalszej pracy.

trening intrapsychiczny:

 • poznanie własnych, wewnętrznych uwarunkowań podejmowanych decyzji,

 • analiza zdolności, możliwości, ograniczeń i problemów,
 • pokonywanie problemów w funkcjonowaniu zawodowym i prywatnym.

systematyczne, cotygodniowe spotkania kadry o charakterze superwizyjno - szkoleniowym

warsztaty tematyczne umożliwiające uzyskanie praktycznych informacji przygotowujących do pracy z dziećmi i młodzieżą (ok. 30 godzin).

Zakres warsztatów:

 • specyfika pracy z podopiecznym w młodszym wieku szkolnym oraz w okresie adolescencji,

 • organizacja imprez profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
 • mechanizmy zmiany funkcjonowania psychospołecznego,
 • rodzaje grup, sposoby naboru,
 • sposoby pracy w zależności od etapu procesu grupowego,
 • zasady pracy indywidualnej (diagnoza, kontrakt, oddziaływanie),
 • podstawy współpracy z rodziną.

Staż praktyczny w klubach (8 miesięcy od listopada do czerwca)

 • przygotowanie programów pracy indywidualnej i grupowej na podstawie diagnozy,
 • realizacja pracy indywidualnej i grupowej z podopiecznymi,
 • tworzenie programów psychoprofilaktycznych na podstawie diagnozy środowisk oraz zjawisk społecznych,
 • podstawy pracy z rodzinami,
 • organizacja profilaktycznych działań środowiskowych i kampanii społecznych.

w trakcie:

trening zadaniowy:

 • poznanie własnych zdolności organizacyjnych,

 • analiza możliwości działania w różnych warunkach,
 • testowanie zdolności do współpracy oraz działania pod presją.

systematyczne, cotygodniowe spotkania kadry o charakterze superwizyjno - szkoleniowym

warsztaty tematyczne umożliwiające poszerzenie wiedzy z zakresu profilaktyki środowiskowej (ok. 30 godzin).

Zakres warsztatów:

 • tworzenie indywidualnych i grupowych planów oddziaływań psychokorekcyjnych,

 • konstrukcja, wdrażanie, realizacja oraz ewaluacja programów profilaktycznych,
 • podstawy profilaktyki w środowiskach lokalnych, diagnoza oraz działania w środowisku,
 • techniki wspierania rodziny,
 • metodologia strategii reklamowych oraz kampanii społecznych.


Ukończenie kolejnych etapów kończy się wydaniem zaświadczenia, a całość wydaniem dyplomu z rekomendacją do pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą.

 

 
 
tel: 81 443 43 13, 602 79 63 68 Copyright © 2023 Towarzystwo NOWA KUŹNIA