Nazwa programu
Program informacyjno - edukacyjny - AZYL
Cel
Modyfikacja wadliwych zachowań wynikających z używania alkoholu (w tym prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu), oraz redukcji zachowań lękowych, agresywnych, depresyjnych i innych.
Czas realizacji
3 miesiące dla jednej grupy.
Adresaci i miejsce realizacji

Osoby osadzone za jazdę pod wpływem alkoholu. Grupy dziesięcioosobowe. Do programu rekrutowane są przez pracowników Służby Więziennej. Program realizowany w Zakładach Karnych, Aresztach Śledczych.

Formy oddziaływania

Grupowa praca psychoedukacyjna - działania interwencyjno - resocjalizacyjne, wg autorskiej koncepcji dr Ireneusza Siudema, których celem jest przekazanie wiedzy niezbędnej do podjęcia działań zapobiegających prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu oraz innych problemów związanych z jego używaniem. Praca grupowa uzupełniona jest indywidualnym wsparciem psychologicznym.

Realizatorzy
Kadra Towarzystwa Nowa Kuźnia - osoby przeszkolone do realizacji tego programu.
Ewaluacja

Ewaluacja wykonywana jest w sposób wewnętrzny (prowadzący szkolenie). Wykonywana jest zarówno ewaluacja procesu jak i wyniku.

Uwagi i dodatkowe warunki realizacji programu
Realizacja programu wymaga wstępnego przeszkolenia wykonawców.