Nazwa programu
Program socjoterapeutyczny "Impuls"
Cel
Stymulacja rozwoju emocjonalno – społecznego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami, a przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania społecznego podopiecznych których prawidłowy rozwój psychofizyczny jest zagrożony. Zmniejszenie ryzyka podejmowania patologicznych zachowań takich jak m.in. używanie substancji psychoaktywnych, stosowanie przemocy, zachowania lękowe, podatność na uzależnienia, nerwice.
Czas realizacji
Program może być realizowany w trzech wersjach: 3 miesiące, pół roku oraz rok.
Adresaci i miejsce realizacji

Dzieci i młodzież rekrutująca się z rodzin alkoholowych, problemowych - rozbitych ubogich o wadliwych postawach wychowawczych. Osoby te w wyniku przebywania w patologicznych środowiskach wychowawczych są bardziej niż inne narażone na uzależnienia i występowanie aspołecznych zachowań. Program realizowany jest w Klubach Towarzystwa.

Formy oddziaływania
Zajęcia mają charakter socjoterapeutyczny, czyli mają na celu spowodowanie poprawy funkcjonowania społecznego podopiecznych, jednak istotą programu jest skoncentrowanie tych zajęć wokół pięciu dziedzin: plastyki, muzyki, tańca, teatru i fotografii. Dziedziny te są jednocześnie formami socjoterapii uatrakcyjniającymi zajęcia dla dzieci i młodzieży, jak i przestrzenią do eksploracji, dającą podopiecznym możliwość rozwoju zainteresowań oraz realizacji własnych zdolności.
Realizatorzy
Kadra Towarzystwa, mająca uprawnienia w zakresie socjoterapii i jednocześnie umiejętności w dziedzinie plastyki, muzyki, tańca, teatru i fotografii.
Ewaluacja
Wykonywane są wszystkie rodzaje ewaluacji: procesu, wpływu i wyniku. Obecnie program ma charakter pilotażowy.
Uwagi i dodatkowe warunki realizacji programu
Program może być realizowany w kilku wariantach dostosowanych do wieku podopiecznych, rodzaju zaburzeń i wynikających z nich możliwości czasowych. Wdrożenie i realizacja wymaga szkolenia realizatorów wg systemu Towarzystwa Nowa Kuźnia.