Nazwa programu
Program wzmacniania rodziny
Cel

Ograniczenie używania środków psychoaktywnych oraz innych zachowań problemowych w okresie dojrzewania.
Cele szczegółowe to: rozwijanie umiejętności wychowawczych i sprawowania kontroli przez rodziców, rozwijanie umiejętności interpersonalnych i indywidualnych wśród nastolatków, wzmacnianie więzi w rodzinie.

Czas realizacji
Siedem dwugodzinnych sesji, z możliwością przeprowadzenia czterech dodatkowych sesji uzupełniających - ok. 3 miesiące.
Adresaci i miejsce realizacji

Rodziny (dzieci i rodzice) mające problem z używaniem narkotyków lub inne problemy wychowawcze (dzieci zagrożone uzależnieniem w wieku od 10 do 14 roku życia). Aktualnie program realizowany jest w klubach Towarzystwa w Lublinie i Puławach.

Formy oddziaływania
Sesje psychoedukacyjne: dyskusje, prezentacje filmowe, ćwiczenia...
Realizatorzy
Wszystkie spotkania (sesje) prowadzi trzyosobowa kadra posiadająca certyfikaty uprawniające do realizacji programu. Obecnie uprawnienia posiada 6 osób (dwa trzyosobowe zespoły).
Ewaluacja
Prowadzona jest w zakresie założonych celów programu.
Uwagi i dodatkowe warunki realizacji programu

Program jest adaptacją amerykańskiego Strengthening Families Program (SFP 10-14). W Polsce mogą go realizować osoby przeszkolone przez Fundację Maraton http://www.fundacja-maraton.pl, jest na liście programów rekomendowanych. Autorem programu jest dr Karol Kumpfer, oficjalna strona, to: http://www.strengtheningfamiliesprogram.org