Nazwa programu
Zintegrowane systemy profilaktyki uzależnień
Cel

Wdrożenie systemu zintegrowanych działań (strategii) w zakresie przeciwdziałania patologiom, w tym narkomanii, na poszczególnych poziomach struktury samorządowej województwa poprzez przygotowanie przedstawicieli samorządowych z tych poziomów (gmina i powiat) do tworzenia, wdrażania, realizacji i koordynacji strategii oraz programów dotyczących przeciwdziałania patologiom społecznym, uwzględniając konieczność integracji tych programów w ramach strategii powiatowych i wojewódzkiej.

Czas realizacji
Program długoterminowy, realizowany w rocznych cyklach.
Adresaci i miejsce realizacji

Przedstawiciele samorządów (gmin i powiatów) odpowiedzialni za realizację ustaw związanych z przeciwdziałaniem patologiom społecznym (alkoholizmowi, narkomanii, przemocy, prostytucji, bezrobociu...) Program realizowany jest na terenach wybranych powiatów lub gmin.

Formy oddziaływania
Wykład, dyskusja, zajęcia warsztatowe.
Realizatorzy
Kadra Towarzystwa Nowa Kuźnia
Ewaluacja
Prowadzona jest ewaluacja procesu i wyniku.
Uwagi i dodatkowe warunki realizacji programu
Program realizowany jest od 1999 roku. Aktualnie w województwie lubelskim. Wymaga specjalistycznego przegotowania realizatorów z zakresie poszczególnych patologii społecznych, prawa samorządowego, ustawodawstwa oraz znajomości uwarunkowań społeczno - kulturowych miejsc wdrażających program.