Nazwa programu
Program stymulacji rozwoju emocjonalnego "W kręgu uczuć"
Cel
Stymulacja rozwoju emocjonalnego uczestników w kierunku zwiększenia wrażliwości emocjonalnej oraz umiejętności funkcjonowania społecznego w oparciu o prawidłową ekspresję emocjonalną. Celem jest również (w zaleznieści od wieku uczestników) ukazanie różnych możliwości pracy, stymulującej prawidłowy rozwój emocjonalno – społeczny, sposobów redukowania stresu oraz przeciwdziałania syndromowi wypalenia zawodowego.
Czas realizacji
Program ma wersje trzymiesięczne, półroczne i roczne.
Adresaci i miejsce realizacji

Program dostosowany jest do różnych grup wiekowych: uczniowie klas 1-3, 4-5 i 7-8 szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci, osoby dorosłe, określone grupy zawodowe np. nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, pracownicy socjalni...

Formy oddziaływania
Spotkania psychoedukacyjne, trening wrażliwości emocjonalnej, ćwiczenia stymulujące rozwój emocjonalno społeczny.
Realizatorzy
Towarzystwo Nowa Kuźnia - kadra
Ewaluacja
Prowadzone są wszystkie formy ewaluacji.
Uwagi i dodatkowe warunki realizacji programu
Realizacja wymaga wcześniejszego szkolenia w celu poznania koncepcji.