Nazwa programu
Program higieny zdrowia psychicznego
Cel
Uświadomienie uczestnikom związków pomiędzy funkcjonowaniem psychicznym, przeżywanymi emocjami a wyglądem fizycznym, wydolnością organizmu i zdrowiem.
Czas realizacji

Zajęcia trwają rok i prowadzone są w czterech blokach tematycznych. Pierwszy, ma na celu pokazanie zależności pomiędzy ciałem a psychiką. Drugi blok zawiera analizę własnego stylu życia oraz naukę podstawowych ćwiczeń. Trzeci blok, to nauka bardziej zaawansowanych ćwiczeń w celu poznania własnych ograniczeń emocjonalnych. W czwartym bloku uczestnicy koncentrują się zwiększeniu wglądu w siebie, pokonywaniu osobistych problemów oraz dokonaniu modyfikacji stylu życia na bardziej „zdrowy” i satysfakcjonujący. W zależności od potrzeb i możliwości uczestników organizowane są obozy wakacyjne, podsumowujące roczną pracę. Są możliwe krótsze wersje programu.

Adresaci i miejsce realizacji

Grupy ok. 20 osób - osoby posiadające podstawową wiedzę nt. budowy i funkcji organizmu ludzkiego, tj. młodzież w wieku szkoły średniej, studenci oraz grupy tzw. młodych dorosłych, których styl życia nie jest zgodny z zasadami higieny zdrowia psychicznego. Program może być realizowany w dowolnym miejscu.

Formy oddziaływania
Psychoedukacja, psychokorekcja, ćwiczenia fizyczne.
Realizatorzy
Kadra Towarzystwa Nowa Kuźnia - osoby powinny posiadać wykształcenie wyższe psychologiczne, uzupełnione o umiejętności w zakresie psychoterapii, socjoterapii, higieny zdrowia psychicznego, podstaw medycyny i anatomii oraz znajomość wybranych koncepcji filozofii i medycyny Dalekiego Wschodu, jak również jogi, bioenergoterapii, technik masażu i podstaw pracy z ciałem. Istotne jest również posiadanie doświadczenia w pracy z młodzieżą oraz z osobami dorosłymi, w formach indywidualnej i grupowej psychoterapii, np. grup psychologicznego wsparcia.
Ewaluacja
Prowadzona jest ewaluacja procesu.
Uwagi i dodatkowe warunki realizacji programu
Realizacja programu wymaga specjalistycznego przygotowania. Program bazuje na koncepcji analizy bioenergetycznej Aleksandra Lowena.