Realizację programów Towarzystwa Nowa Kuźnia dofinansowują:

dofnansowano z budżetu państwa
DAWNIEJ


OBECNIE

DAWNIEJOBECNIE

Urząd Miasta
Lublin
Urząd Miasta
Puławy
Urząd Gminy
Niedrzwica Duża
Urząd Miasta
Chełm
Urząd Gminy
Konopnica
Niedrzwica Duża
Chełm

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie
   Lubelski Urząd Wojewódzki


Serdecznie dziękujemy za pomoc !!!