PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM W CYBERPRZESTRZENI ORAZ BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW


Szkolenia adresowane do nauczycieli, wychowawców, rodziców... Podczas szkoleń można m.in. poznać psychospołeczne mechanizmy działania gier komputerowych, nauczyć się rozpoznawania zachowań (zwiastunów) świadczących o problemach uczniów związanych z cyberprzestrzenią oraz nauczyć się prawidłowych, nieinwazyjnych sposobów reagowania w sytuacjach wymagających delikatności i zachowania bezpieczeństwa ucznia oraz jego rodziny. Szkolenie obejmuje również analizę czynników zmniejszających ryzyko zachowań suicydalnych uczniów oraz naukę prawidłowego korzystania z takich mediów jak telefony komórkowe, komputery i tablety, telewizja...


Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest ukazanie uczestnikom zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią i mediami oraz nauka różnych technik pracy z uczniem (dzieckiem), ograniczających te zagrożenia.

Forma zajęć:
Zajęcia prowadzone są przede wszystkim w formie warsztatu uzupełnionego wykładem z pokazami multimedialnymi.

 
back
  Copyright © 2023 Towarzystwo NOWA KUŹNIA