Depresja, zaburzenia nastroju, autoagresja dzieci i młodzieży - przyczyny, zapobieganie, interwencja.

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, wychowawców, pedagogów - rad pedagogicznych. Głównym celem zajęć jest dostarczenie uczestnikom aktualnej wiedzy na temat psychospołecznych przyczyn wahania nastroju u dzieci i młodzieży. Etiologii depresji oraz patomechanizmów zachowań suicydalnych i autoagresji. Podczas szkolenia prezentowane są zagadnienia dotyczące zarówno na temat przyczyn w/w zjawisk jak i profilaktyki -  przeciwdziałania zaburzeniom nastroju, depresji, autoagresji i zachowaniom suicydalnym ze szczególnym uwzględnieniem zadań kadry pedagogicznej w placówkach oświatowych.

 

Zakres tematyczny:

1.   Współczesne poglądy na temat przyczyn obniżenia nastroju, depresji oraz tendencji samobójczych.

 

2.   Oddziaływania wychowawcze i profilaktyczne szkoły.

 

3.   Profilaktyka zaburzeń nastroju.

Forma zajęć:
Zajęcia prowadzone są przede wszystkim w formie zdalnej, jako wykład z prezentacjami multimedialnymi. Istnieje możliwość szkolenia warsztatowego w kontakcie bezpośrednim (z zachowaniem wymogów sanitarnych). Czas i szczegółowy zakres szkolenia może być dostosowany do potrzeb osób szkolonych.

 
back
  Copyright © 2023 Towarzystwo NOWA KUŹNIA