• Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży - uzależnienia, przemoc, media...

 • Budowanie relacji nauczyciel, rodzic, uczeń - współpraca szkoły z rodzicami.

 • Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych - diagnoza, realizacja pracy, dokumentacja...

 • Pokolenie Google.

 • Metody przeciwdziałania nadmiernemu korzystaniu z mediów (internet, telefon, TV)

 • Praca z dzieckiem autystycznym.

 • Uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole i w placówkach opiekuńczo - wychowawcznych - metody pracy.

 • Techniki motywacyjne w nauce i wychowaniu.

 • Redukowanie zachowań agresywnych i zwiększonej pobudliwości uczniów.

 • Metody radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

 • Umiejętności interpersonalne kadry pedagogicznej.

 • Mediacje, negocjacje i arbitraż jako metody rozwiązywania konfliktów szkolnych.

 • Profilaktyka uzależnień, przemocy...

 • Zasady konstrukcji, wdrażania i ewaluacji programów profilaktycznych.

 • Świetlica szkolna a działania profilaktyczne - uruchamianie, metody i organizacja pracy, dokumentacja i ewaluacja.

 • Doradztwo zawodowe i personalne - szkolony doradca zawodowy.

 
 
back
  Copyright © 2023 Towarzystwo NOWA KUŹNIA