Powrót uczniów do szkół – pomoc w pokonywaniu problemów związanych z sytuacją pandemii COVID-19.

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, wychowawców, pedagogów - rad pedagogicznych. Ma ono na celu przekazanie wiedzy niezbędnej do skutecznego wspierania uczniów w problemach jakie ujawniają się w sytuacji powrotu do szkoły po długotrwałym okresie nauki zdalnej. Podczas zajęć ukazywana jest specyfika tych problemów, ich przyczyny, psychospołeczne mechanizmy oraz konsekwencje. Prezentowane są techniki wsparcia bezpośredniego, zdalnego, indywidualnego i grupowego adresowanego do uczniów w różnym wieku. Omawiane są doraźne i długofalowe formy pomocy dzieciom, młodzieży i rodzicom, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych środowisku szkolnym. Wszystkie odziaływania ukazywanie są w nawiązaniu do aktualnych przepisów prawa oświatowego.

Zakres tematyczny:

1.    Etiologia problemów uczniów związana z powrotem do szkoły po pandemii.

2.    Diagnoza - rozpoznawanie specyficznych problemów uczniów i ich rodzin.

3.    Metody wsparcia uczniów po powrocie do szkoły po pandemii i ich rodziców.

 

Forma zajęć:
Zajęcia prowadzone są przede wszystkim w formie zdalnej, jako wykład z prezentacjami multimedialnymi. Istnieje możliwość szkolenia warsztatowego w kontakcie bezpośrednim (z zachowaniem wymogów sanitarnych). Czas i szczegółowy zakres szkolenia może być dostosowany do potrzeb osób szkolonych.

 
back
  Copyright © 2023 Towarzystwo NOWA KUŹNIA