OGÓLNY ZAKRES SZKOLENIA Z PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

Uzależnienia substancjalne i behawioralne oraz kompulsje – etiologia, przejawy, konsekwencje.

a.      Biologiczne determinanty uzależnień i zachowań kompulsywnych.

b.      Psychospołeczne uwarunkowania podatności na uzależnienia.

c.      Zachowania ryzykowne i ich przejawy w różnych społecznościach.

Diagnoza zapotrzebowania na działania profilaktyczne w placówkach oświatowych.

a.      Przedmiot i zakres diagnozy.

b.      Konstruowanie i dobór ilościowych i jakościowych narzędzi badawczych.

c.      Metody interpretacji i zastosowanie danych diagnostycznych.

Planowanie i realizacja działań profilaktycznych w placówkach oświatowych

 a. Istota, pojęcie i zakresy profilaktyki. Adresaci oddziaływań profilaktycznych

b. Formułowanie i uzasadnianie celów oddziaływań profilaktycznych.

c. Strategie, metody i techniki oddziaływań profilaktycznych o naukowo potwierdzonej skuteczności.

Umiejętności, kompetencje i predyspozycje niezbędne do prowadzenia działań profilaktycznych.

a.      Predyspozycje osobowościowe realizatorów działań profilaktyki uzależnień.

b.      Zakres umiejętności i kompetencje osób zajmujących się profilaktyką.

c.      Etyczne aspekty prowadzenia działań profilaktycznych.

Pomiar skuteczności oddziaływań profilaktycznych.

a.      Monitoring oddziaływań profilaktycznych.

b.      Rodzaje ewaluacji oraz narzędzia stosowanie w badaniach ewaluacyjnych.

c.      Interpretacja i zastosowanie wyników badań ewaluacyjnych.

System rekomendacji programów profilaktycznych.

a.      Modelowa struktura programu rekomendowanego o naukowo potwierdzonej skuteczności.

b.      Przegląd programów i dobrych praktyk profilaktycznych, realizowanych w Polsce i na Świecie.

c. Zastosowanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych.

 

 zadzwoń: (81) 443 43 13, 602 79 63 68

lub napisz: poczta@nowakuznia.org