• Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży - substancje psychoaktywne, przemoc, media - Internet.
 • Rodzic a zagrożenia dziecka w cyberprzestrzeni.
 • Odpowiedzialność i obowiązki rodziców w opiece nad dzieckiem.
 • Wspieranie dziecka w realizacji obowiązków szkolnych.
 • Prawidłowe relacje rodzic - dziecko jako podstawa przeciwdziałania zagrożeniom rozwoju.
 • Zaangażowanie rodziców w proces wychowawczy drogą do sukcesu w wychowaniu.
 • Główne błędy wychowawcze i metody ich naprawiania.
 • Tworzenie prawidłowej relacji pomiędzy rodzicem i dzieckiem.
 • Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych.
 • Zagrożenia związane z korzystaniem z mediów i komputera.
 • Przeciwdziałanie przemocy.
 • Zapobieganie absencji uczniów.
 • Wulgaryzmy - problem dziecka i rodzica.
 • Współpraca rodziców ze szkołą i wychowawcą klasy.
 • Pokonywanie problemów wychowawczych.
 • Stymulowanie prawidłowego rozwoju dzieci.
 • Budowanie autorytetu.
 
 
back
  Copyright © 2023 Towarzystwo NOWA KUŹNIA