• Trening uwrażliwiający.
 • Trening interpersonalny.
 • Trening kreatywności.
 • Trening asertywności.
 • Trening umiejętności społecznych.
 • Techniki doradztwa personalnego i zawodowego - coaching.
 • Techniki pracy w społeczności i małej grupie.
 • Praca z uwzględnieniem procesu grupowego.
 • Treningi osobistych umiejętności wychowawczych i psychokorekcyjnych.
 • Interwencje kryzysowe.
 • Diagnoza psychologiczna.
 • Programy profilaktyczne dla klas.
 • Treningi i strategie kreatywnego rozwoju nauczycieli.
 • Promocja zdrowia, higiena zdrowia psychicznego, bioenergoterapia.
 • Superwizja.

Możliwe jest uzgodnienie tematu, zakresu szkolenia oraz miejsca i sposobu jego realizacji.

UCZESTNICY OTRZYMUJĄ STOSOWNE CERTYFIKATY !

 
 
back
  Copyright © 2023 Towarzystwo NOWA KUŹNIA