PROFESJONALNE SZKOLENIA, PRELEKCJE, PROFILAKTYKA, PROGRAMY

  • wszechstronna diagnoza psychologiczna,
  • poradnictwo i wsparcie psychologiczne,
  • konsultacje w problemach wychowawczych,
  • terapia indywidualna, grupowa i rodzinna,
  • programy profilaktyczne dla szkół, dzielnic, osiedli i miast,
  • konferencje, akcje profilaktyczne, debaty i festyny.

W przypadku szkoleń, programów i akcji możliwe jest uzgodnienie ich tematu, zakresu oraz miejsca i sposobu realizacji.

UCZESTNICY OTRZYMUJĄ STOSOWNE CERTYFIKATY !

 
ZAPRASZAM
Ireneusz Siudem