• Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży - spotkanie lub cykl spotkań z uczniami, poruszane są problemy związane z używaniem środków psychoaktywnych, stosowaniem przemocy, nadużywaniem mediów, telefonów komórkowych, komputera i Internetu oraz zagrożenia tkwiące w cyberprzestrzeni.

 • Jak powiedzieć nie alkoholowi i narkotykom - spotkanie lub cykl spotkań z uczniami, na których przedstawiane są zagrożenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych oraz sposoby unikania tych zagrożeń.

 • Dopalacze nie daj się wypalić - spotkanie z uczniami, mające na celu ukazanie nieznanych faktów o szkodliwości tych substancji oraz pokazanie technik odmawiania propozycjom ich użycia.

 • Zagrożenia w cyberprzestrzeni - spotkanie z uczniami, mające na celu ukazanie niebezpieczeństw korzystania
  z komputera i Internetu: zbyt długi czas korzystania, niedozwolone treści internetowe, oszustwa i przestępczość w sieci oraz naukę "zdrowego" korzystania z mediów.

 • Facebook - jestem OK - spotkanie z uczniami, mające na celu naukę korzystania z portali społecznościowych
  i komunikatorów bez przemocy, wulgaryzmów i upokarzania innych.

 • Nie stosuję przemocy - spotkanie profilaktyczne pokazujące zachowania alternatywne wobec przemocy, uczestnicy uczą się, że unikanie przemocy popłaca.

 • Pierwsza miłość - spotkania mające na celu pokazanie istoty związków międzyludzkich, przeciwdziałające przedwczesnej i patologicznej aktywności seksualnej.

 • Piękność bez Photoshopa - spotkanie z uczniami poświęcone higienie zdrowia psychicznego - poruszane są tematy związane z prawidłową organizacją czasu, efektywnym wypoczynkiem, zdrową dietą, technikami odreagowania napięć
  i radzeniem sobie ze stresem - spotkanie ma formę warsztatów z prostymi ćwiczeniami fizycznymi.

 • Uczę się, bo chcę - spotkanie poświęcone odnajdywaniu motywacji do nauki, prezentowane są techniki szybkiego
  i skutecznego uczenia.

 • Pozbądź sie stresu przed egzaminem - nauka technik obniżania napięcia psychicznego, relaksacji, pokonywania stresu w związku ze sprawdzianami i egzaminami w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz przed maturami.

 • Savoir-vivre na co dzień - cykl spotkań uczących dobrych manier w sytuacjach towarzyskich, oficjalnych, podczas posiłków, w relacjach z innymi.

 • Warsztaty klasowe - spotkania o różnej formie dla klas, najczęściej organizowane w celu integracji nowych klas, poprawienia relacji pomiędzy wychowawcą a uczniami, rozwiązywania konfliktów pomiędzy uczniami (organizowane równiez w formie wyjazdów).

 • Obozy profilaktyczne - wyjazdy w ferie lub wakacje z programem profilaktycznym zawierającym promocję zdrowia, higienę zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy, oddziaływania psychokorekcyjne
  i wychowawcze oraz wsparcie psychologiczne.

Wszystkie zajęcia dostosowane są do wieku uczniów oraz specyfiki placówki. Możliwa jest modyfikacja tematu, zakresu zajęć, ich miejsca i sposobu realizacji w zależności od konkretnych potrzeb.

 
 
back
  Copyright © 2023 Towarzystwo NOWA KUŹNIA