W KRĘGU UCZUĆ
W tego typu zajęciach nie chodzi o wiedzę na temat emocji i uczuć, lecz o praktyczne zajęcia umożliwiające uczniom doskonalenie takich umiejętności jak: nawiązywanie i utrzymywanie prawidłowych związków międzyludzkich, uświadamianie sobie swoich uczuć, kontrolowanie emocji, zachowanie w sytuacji porażki, stresu i zagrożenia, odreagowanie napięcia itp… Zaniedbania w tej sferze mogą nasilać zaburzenia rozwoju emocjonalnego, które przejawiają się min. nieumiejętnością wyrażania uczuć, wzmożonym napięciem emocjonalnym, drażliwością, nieśmiałością lub pobudliwością. Są one zwykle związane z zaburzeniem rozwoju społecznego, a co za tym idzie z niemożliwością prawidłowego zaspokajania potrzeb.


Sytuacja taka może mieć początek już w pierwszych latach wieku przedszkolnego, narastać przez okres szkoły podstawowej i ponadpodstawowych, sprzyjając stosowaniu przemocy i tworząc zwiększoną podatność na używanie środków psychoaktywnych.
Na uwagę zasługuje fakt, że większość zachowań patologicznych ma swoje emocjonalne przyczyny. Akty przemocy w dużej części służą rozładowaniu napięcia, podobnie jak picie alkoholu, czy używanie narkotyków. Te ostatnie często stosowane są wręcz do wywołania upragnionych przez człowieka stanów emocjonalnych. Konieczność stosowania takich „protez” mają ludzie, którzy nie umieją przeżywać własnych uczuć, boją się ich i nie rozumieją. Dla nich każda sytuacja rodząca silniejsze emocje może być zagrożeniem lub źródłem zachowań patologicznych.


Umiejętna praca z uczniem, mająca na celu rozwój uczuć może być uniwersalnym zadaniem profilaktyki prowadzonej w szkole. Jest to działanie niespecyficzne, którego adresatami mogą być dzieci w każdym wieku.
Efektami skutecznego treningu uczuć jest nie tylko zmniejszenie ryzyka występowania zachowań patologicznych ale przede wszystkim zwiększenie samoświadomości i dojrzałości społecznej uczniów.
Na uwagę zasługuje fakt, że prowadzący takie zajęcia z uczniami, muszą sami dość dobrze radzić sobie z własnymi emocjami, dlatego proponowane szkolenie obejmuje również naukę sposobów redukowania napięcia, radzenia sobie ze stresem przez nauczycieli.


Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest ukazanie uczestnikom różnych możliwości pracy, stymulującej prawidłowy rozwój emocjonalno – społeczny uczniów, sposobów redukowania stresu w zawodzie nauczyciela oraz przeciwdziałania syndromowi wypalenia zawodowego.

Forma zajęć:
Zajęcia prowadzone są przede wszystkim w formie treningu. Podczas treningu prezentowane są ćwiczenia przeznaczone dla uczniów oraz dla dorosłych, mające na celu ukazanie specyfiki funkcjonowania emocji i dające możliwość wykorzystania ich w pracy wychowawczej, profilaktycznej oraz pracy nad sobą.

 
back
  Copyright © 2023 Towarzystwo NOWA KUŹNIA