OGRANICZANIE WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY

     Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy nauczycielom, rodzicom i uczniom na temat mechanizmów powstawania współczesnych zagrożeń dzieci, niezbędnej do skutecznego przeciwdziałania tym zagrożeniom.
     Istotą jest redukowanie u uczniów podatności na wpływ różnorodnych zagrożeń, rozumianej jako zespół indywidualnych cech kształtujących się w wyniku niekorzystnego oddziaływania środowiska (społeczności lokalnej, mediów, rodziny, grupy rówieśniczej) oraz budowanie autorytetu nauczyciela, rodzica, szkoły jako niezbędnego czynnika oddziaływania wychowawczego.
     Chodzi u przede wszystkim możliwości przeciwdziałania takim zagrożeniom jak: narkomania, używanie alkoholu i innych środków psychoaktywnych, nadużywanie mediów i komputera, stosowanie przemocy, uleganie niepożądanym wpływom grup rówieśniczych... 

FORMA ZAJĘĆ: wykładowo – warsztatowa.

 
back
  Copyright © 2023 Towarzystwo NOWA KUŹNIA