Archiwum autora: Ireneusz Siudem

Mali tyrani

Co sądzicie na temat dzieci nazywanych „małymi tyranami”. Zdarza się że, agresja, a nawet przemoc jest problemem u nawet trzyletnich dzieci. Niektórzy doszukują się przyczyn tzw. „bezstresowym wychowaniu” ?

Zagrożenia w cyberprzestrzeni – Puławy

W Puławach, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Kaniowczyków 32, 13.03.2018 o godz 13.00 odbędzie się konferencja nt zagrożeń dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni. Prezentowane będą wyniki badań uczniów i nauczycieli puławskich szkół oraz przedstawiane koncepcje pracy profilaktycznej z rodziną.