Profesjonalne, wszechstronne szkolenia - już ponad 30 lat doświadczeń

 

AKTUALNOŚCI:
10.02.2023 I Ty możesz dołączyć do działań realizowanych przez Towarzystwo Nowa Kuźnia. Tematy podejmowane w 2023 roku to m.in. problemy związane z wahaniem nastroju u dzieci i młodzieży, zagrożenie uzależnieniem od nowych technologii, nowatorskie rozwiązania w pracy placówek wsparcia dziennego oraz ośrodków kuratorskich. Zapraszamy do współpracy jednostki samorządu terytorialnego, placówki służby zdrowia, oświatowe, placówki pomocy społecznej, kuratorów sądowych, wyższe uczelnie, organizacje pozarządowe, studentów...
10.10.2022 Zapraszamy na warsztaty: "Zrozumienie i akceptacja emocji". Szczegóły tutaj.
21.09.2022 Tegoroczne szkolenia dla zawodowych kuratorów sądowych, organizowane w ramach projektu: "Profilaktyka uzależnień. Podstawy skutecznego wsparcia dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka”, odbędą się w formie dwóch konferencji szkoleniowych: we wrześniu i w październiku 2022. Szczegółowe informacje tutaj.
19.09.2022 Zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu "Zaburzenia psychiczne a używanie środków psychoaktywnych" wysłane będą pocztą tradycyjną, do obu grup szkoleniowych, pod koniec września.
23.08.2022 UWAGA ! KOLEJNA EDYCJA SZKOLENIA: "Zaburzenia psychiczne a używanie środków psychoaktywnych". Towarzystwo Nowa Kuźnia oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zapraszają osoby które nie mogły wiąć udziału w szkoleniu sierpniowym oraz wszystkich zainteresowanych. Tym razem szkolenie online odbędzie się 12 i 13 września 2022. Szczegóły tutaj.
08.07.2022 Towarzystwo Nowa Kuźnia oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zapraszają na szkolenie online: Zaburzenia psychiczne a używanie środków psychoaktywnych.
10.02.2022 Ze względu na dużą liczbę pytań dotyczących odbywania praktyk studenckich, informujemy, że głównie przyjmujemy studentów nauk społecznych m.in. psychologii, pedagogiki, socjologii, pracy socjalnej, nauk o rodzinie. Możemy przyjąć również studentów innych kierunków o ile zakres praktyk będzie pokrywał się z działaniami naszego Towarzystwa. Zdarzali się studenci informatyki, medycyny, prawa, reklamy i marketingu. Praktyki poza trybem stacjonarnym można odbywć w całości w formie on-line. Chętnych do odbycia praktyk prosimy o kontakt e-mail: poczta@nowakuznia.org. W treści prosimy podać uczelnię, rok i kierunek studiów, liczbę godzin praktyki do odbycia oraz proponowany termin odbycia praktyk. Informacje moża uzupełnić o swoje zainteresowania zawodowe, to ułatwi nam przydział zadań podczas praktyki. By rozpocząć praktykę trzeba przysłać dokumenty do podpisu (zwykle na początku wystarczy forma on-line), w zależności od uczelni umowę, deklarację, porozumienie. Odbywanie praktyk jest nieodpłatne. Szczegółowe informacje można uzyskać pod w/w mailem lub telefonicznie: 602 79 63 68. Zapraszamy również na staże oraz wolontariat.
05.12.2021 Konferencją szkoleniową w Rynie na Mazurach (1-3.12.2021) zakończył się tegoroczny cykl szkoleń dla zawodowych kuratorów sądowych. W 2022 roku odbędą się szkolenia kuratorów z województa mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego i małopolskiego. Szczegółowe informacje ukażą się w już sierpniu 2022.
30.08.2021 "Partyworking - teoria, praktyka". Zapraszamy na szkolenie osoby mające doświadczenie w partyworkingu, chcące podnięść swoje kwalifikacje oraz kandydatów planujących rozpocząć pracę partyworkerską. Zjazdy szkoleniowe odbędą się w Lublinie w okresie od pażdziernika do grudnia 2021. Szczegółowe informacje tutaj.
30.08.2021 Rozpoczyna się cykl szkoleń adresowanych do pracowników sądów rodzinnych, w szczególności dla zawodowych kuratorów sądowych oraz sędziów orzekających w sprawach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Temat szkoleń to: "Profilaktyka uzależnień. Podstawy skutecznego wsparcia dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka”. Szkolenia odbędą się w okresie od września 2021 do grudnia 2022. Serdecznie zapraszamy, liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe infomacje tutaj.
10.05.2021 Zapraszamy do skorzystania z nowych szkoleń. Są niezwykle popularne i aktualne ze względu na obecną sytuację:
  1. Depresja, zaburzenia nastroju, autoagresja dzieci i młodzieży - przyczyny, zapobieganie, interwencja.

  2. Powrót uczniów do szkół – pomoc w pokonywaniu problemów związanych z sytuacją pandemii COVID-19.
21.04.2021 Praktyki studenckie, staże, wolontariat... Zapraszamy studentów psychologii, pedagogiki oraz inne osoby zainteresowane doskonaleniem swoich umiejętności zawodowych. Ze względu na pandemię umożliwiamy odbycie praktyk zdalnie. Niektóre z działań realizujemy w kontakcie bezpośrednim, zgodnie z wymogami sanitarnymi. Zainteresowanych szczegółami prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
08.04.2021 W dniu 30.03.2021 Rozporządzeniem Rady Ministrów przyjęto Narodowy Program Zdrowia na lata 2021 - 2025. Dziennik Ustaw z dnia 08.04.2021 Poz. 642. Do pobrania na stronach Ministerstwa Zdrowia.
30.01.2021 Ze względu na przedłużenie ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 od 01.02.2021 kontynuujemy pracę zdalną - dotyczy spotkań grupowych.
Możliwe są spotkania w kontakcie bezpośrednim (konsultacje psychologiczne, poradnictwo indywidualne i rodzinne, poradnictwo prawne, psychoterapia dzieci i dorosłych, badania psychologiczne) po uprzedniej rejestracji telefonicznej: 81 443 43 13, 602 79 63 68, 604 26 17 40.
17.10.2020 Informujemy, że w dniach 20-22.10.2020 odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja „Narkotyki – Alkohol. Polityka, Nauka i Praktyka”. Konferencja odbędzie się w formie zdalnej, więcej informacji tutaj.
17.10.2020 Z powodu wzrastającego zagrożenia związanego z pandemią COVID-19 w miarę możliwości preferujemy pracę zdalną.
14.10.2020 Informujemy, że wszystkie działania Towarzytwa odbywają się w scisłym reżimie sanitarnym. Szczegółowe ustalenia dostepne są u kierowników klubów. Spotkania możliwe są wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub e-mail. Zapraszamy: 81 443 43 13, 602 79 63 68, 604 26 17 40
poczta@nowakuznia.org  Zapraszamy również do korzystania ze stron na Facebook.
Szkolenia, konsultacje, superwizje prowadzimy również zdalnie - telefonicznie lub za pomocą komunikatorów m.in. ZOOM, Google Meet, Microsoft Teams, Skype, ClickMeeting, Platworma Moodle.
25.06.2020 26 czerwca - Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii.
25.06.2020 Zapraszamy do Niedrzwicy Dużej na "Wakacje w GOKSIR", w programie: zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, filmowe, sportowe, pokaz geologiczny, pokaz cyrkowy oraz iluzjonistyczny, spektakl teatralny, wycieczka rowerowa do stadniny koni, pokaz doświadczeń chemicznych, konkursy z nagrodami. Chętnych zapraszamy również na zajęcia profilaktyczne oraz spotkania z psychologiem dla dzieci i rodziców. Szczegóły TUTAJ.
25.06.2020 Informujemy, że podczas wakacji wszystkie działania będą relizowane w dotychczasowej formie, uwzględniając bezpieczeńtwo sanitarne.
15.05.2020 Od 18.05.2020 przywracamy możliwość bezpośrednich konsultacji psychologicznych, poradnictwa i psychoterapii, badań psychologicznych. Dotyczy to spotkań indywidualnych i rodzinnych - osób dorosłych, rodziców z dziećmi. Indywidualnych spotkań z osobami niepełnoletnimi (za zgodą rodziców).
Informujemy, że spełniamy wszystkie warunki bezpieczeństwa sanitarnego.
Osoby zainteresowane, w celu umówienia się na spotkanie, prosimy o kontakt telefoniczny:
81 443 43 13, 602 79 63 68, 604 26 17 40  lub pocztą elektroniczną: poczta@nowakuznia.org
W dalszym ciągu istnieje możliwość pomocy zdalnej.
14.04.2020 Z powodu dużego zainteresowania wsparciem psychologicznym uruchamiamy kolejną możliwość uzyskania pomocy.
Osoby zainteresowane:
  • Jak poradzić sobie w sytuacji związanej z izolacją ?
  • Jak radzić sobie z dziećmi i ich zdalną nauką ?
  • Jak radzić sobie ze stresem i samotnością ?

Bezpłatne konsultacje telefoniczne w środy i piątki 13:00-15:00 tel. 81 527 59 96

20.03.2020 W trosce o bezpieczeństwo, w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, zmieniamy formy prowadzenia naszych działań.

Zajęcia grupowe
, dotyczące wszystkich klubów Towarzystwa (profilaktyczne, socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, informacyjne itp...) odbywają się w małych grupach, wyłącznie zdalnie, za pomocą komunikatorów internetowych.
W celu ustalenia szczegółów uczestnictwa należy kontaktować się z:
1. dr Justyna Rynkiewicz - justynarynkiewicz86@wp.pl
2. mgr Marlena Stradomska - stradomskamarlena@onet.pl
3. mgr Karolina Perec - kperec@wp.pl
lub pod numerem telefonu: 602 79 63 68. Zapraszamy również na strony klubów na Facebooku.

Pomoc psychologiczna indywidualna i rodzinna (psychoterapia, poradnictwo rodzinne itp...) prowadzone są wyłącznie zdalnie (przez telefon lub za pomocą komunikatorów internetowych).
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
dr Anna Siudem - poczta@asiudem.pl lub 604 26 17 40

Wsparcie psychologiczne, w sytuacjach związanych z koronawirusem: problem z silnym lękiem o siebie i najbliższych, kryzysy związane z kwarantanną (odosobnienie lub konflikty ze współmieszkańcami), brak pomysłów na zagospodarowanie czasu dzieciom.
Wsparcia w wyżej wymienionych oraz innych problemach udzielamy zdalnie:
 tel.: 81 443 43 13 lub 602 79 63 68, mail: poczta@nowakuznia.org


Zapraszamy na BLOG, dyskusje na ważne tematy. Tu możesz skomentować wydarzenie, zostawić wiadomość, zaprosić znajomych lub podzielić się doświadczeniami... NASZ BLOG

O ewentualnych innych zmianach form zajęć poinformujemy na tej stronie.

Wytrwałości, Optymizmu i Zdrowia
Życzy Kadra Towarzystwa Nowa Kuźnia

03.01.2020 Oficjalna strona programu
Środowiskowa Profilaktyka Uzależnień
Rekomendowany program profilaktyki selektywnej
31.10.2019 Pierwszy tego typu podręcznik w Polsce
Autorstwa Kadry Towarzystwa Nowa Kuźnia

Publikacja powstała z inicjatywy
Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Partyworking 


wersja w pdf


wersja e-book
31.10.2019 Zapraszamy wszystkich stażystów Towarzystwa Nowa Kuźnia (w tym również chętnych do odbycia stażu lub wolontariatu) na spotkanie organizacyjne które odbędzie się 05.11.2019 o godz. 19.30 w Klubie Towarzystwa przy ul. Kaczeńcowej 5.
19.09.2019 Oferta szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień dla pracowników instytucji z terenu miasta Chełm. Ogłoszenie o szkoleniu do pobrania tutaj w pdf.
11.09.2019 Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych - zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w tym zakresie: szkolenia, zajęcia i programy profilaktyczne, tutaj szczegóły.
05.07.2019 Minister Edukacji Narodowej ustalił, że Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych będzie m.in. podstawowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.
Jest to również od blisko 30 lat główne i priorytetowe zadanie Naszego Towarzystwa. Niebawem udostępnimy ofertę dla placówek oświatowych w tym zakresie.
01.07.2019 "Krzywo weszło - zmień ustawienia", to aktualna kampania Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej, adresowana do młodzieży w wieku 16 - 20 lat oraz ich rodziców. Więcej informacji na stronach KBPN. Zapraszamy również na stronę kampanii.
28.06.2019 W dniach 25-27.06.2019 odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja „Narkotyki – Narkomania. Polityka, Nauka i Praktyka. Inspiracje i Perspektywy.” Nagrania z sesji można znaleźć na stronie organizatora - Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” - zapraszamy TUTAJ.
20.06.2019 W Lublinie 18 i 19 czerwca 2019 odbyło się seminarium superwizyjno-szkoleniowe dla realizatorów programu FreD goes net. Oto kilka zdjęć.
15.04.2019 Towarzystwo Nowa Kuźnia bierze udział w projekcie "Sportowa Szkoła", wynikającego z zarządzenia nr 54/1/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25.01.2013. Dzięki niemu nasi podopieczni mogą nieodpłatnie korzystać z sali gimnastycznej w dzielnicy Tatary. Zainteresowanych szczegółami zapraszamy do naszego klubu przy ul. Maszynowej 2.
31.01.2019 Jeśli jesteś rodzicem i niepokoi Cie zachowanie Twojego dziecka, podejrzewasz lub wiesz, że bierze narkotyki, trudno Ci się z nim porozumieć, pije alkohol, spędza czas w nieodpowiednim towarzystwie, nadmiernie korzysta z komputera, ma depresję... Więcej informacji TUTAJ.
07.01.2019 Przypominamy studentom psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej, medycyny, prawa, studiów o rodzinie... o możliwości odbywania praktyk studenckich w placówkach Towarzystwa Nowa Kuźnia w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą, rodzinami. Psychoterapii, poradnictwa, prowadzenia badań naukowych, profilaktyki uzależnień i innych pokrewnych. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
 

 

Dopalacze nie daj się wypalić

Towarzystwo bierze udział w Kampanii "Dopalacze mogą cię wypalić", zapraszamy również do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń w tym zakresie - kliknij tutaj.

Przyjmuje leki czy bierze?
Leki bez recepty
- do leczenia, nie do brania

Problem nadużywania leków występuje zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych - oto kampania przeciwdziałająca temu zjawisku.

 

 

Przyłapali CIĘ ? - Zadzwoń
81 443 43 13, 602 79 63 68
Informacje o programie
FreD Goes Net