Profesjonalne, wszechstronne szkolenia - już ponad 30 lat doświadczeń

 

AKTUALNOŚCI:

ZDROWYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
oraz
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU


10.10.2022 Zapraszamy na warsztaty: "Zrozumienie i akceptacja emocji". Szczegóły tutaj.
21.09.2022 Tegoroczne szkolenia dla zawodowych kuratorów sądowych, organizowane w ramach projektu: "Profilaktyka uzależnień. Podstawy skutecznego wsparcia dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka”, odbędą się w formie dwóch konferencji szkoleniowych: we wrześniu i w październiku 2022. Szczegółowe informacje tutaj.
19.09.2022 Zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu "Zaburzenia psychiczne a używanie środków psychoaktywnych" wysłane będą pocztą tradycyjną, do obu grup szkoleniowych, pod koniec września.
23.08.2022 UWAGA ! KOLEJNA EDYCJA SZKOLENIA: "Zaburzenia psychiczne a używanie środków psychoaktywnych". Towarzystwo Nowa Kuźnia oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zapraszają osoby które nie mogły wiąć udziału w szkoleniu sierpniowym oraz wszystkich zainteresowanych. Tym razem szkolenie online odbędzie się 12 i 13 września 2022. Szczegóły tutaj.
08.07.2022 Towarzystwo Nowa Kuźnia oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zapraszają na szkolenie online: Zaburzenia psychiczne a używanie środków psychoaktywnych.
10.02.2022 Ze względu na dużą liczbę pytań dotyczących odbywania praktyk studenckich, informujemy, że głównie przyjmujemy studentów nauk społecznych m.in. psychologii, pedagogiki, socjologii, pracy socjalnej, nauk o rodzinie. Możemy przyjąć również studentów innych kierunków o ile zakres praktyk będzie pokrywał się z działaniami naszego Towarzystwa. Zdarzali się studenci informatyki, medycyny, prawa, reklamy i marketingu. Praktyki poza trybem stacjonarnym można odbywć w całości w formie on-line. Chętnych do odbycia praktyk prosimy o kontakt e-mail: poczta@nowakuznia.org. W treści prosimy podać uczelnię, rok i kierunek studiów, liczbę godzin praktyki do odbycia oraz proponowany termin odbycia praktyk. Informacje moża uzupełnić o swoje zainteresowania zawodowe, to ułatwi nam przydział zadań podczas praktyki. By rozpocząć praktykę trzeba przysłać dokumenty do podpisu (zwykle na początku wystarczy forma on-line), w zależności od uczelni umowę, deklarację, porozumienie. Odbywanie praktyk jest nieodpłatne. Szczegółowe informacje można uzyskać pod w/w mailem lub telefonicznie: 602 79 63 68. Zapraszamy również na staże oraz wolontariat.
05.12.2021 Konferencją szkoleniową w Rynie na Mazurach (1-3.12.2021) zakończył się tegoroczny cykl szkoleń dla zawodowych kuratorów sądowych. W 2022 roku odbędą się szkolenia kuratorów z województa mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego i małopolskiego. Szczegółowe informacje ukażą się w już sierpniu 2022.
30.08.2021 "Partyworking - teoria, praktyka". Zapraszamy na szkolenie osoby mające doświadczenie w partyworkingu, chcące podnięść swoje kwalifikacje oraz kandydatów planujących rozpocząć pracę partyworkerską. Zjazdy szkoleniowe odbędą się w Lublinie w okresie od pażdziernika do grudnia 2021. Szczegółowe informacje tutaj.
30.08.2021 Rozpoczyna się cykl szkoleń adresowanych do pracowników sądów rodzinnych, w szczególności dla zawodowych kuratorów sądowych oraz sędziów orzekających w sprawach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Temat szkoleń to: "Profilaktyka uzależnień. Podstawy skutecznego wsparcia dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka”. Szkolenia odbędą się w okresie od września 2021 do grudnia 2022. Serdecznie zapraszamy, liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe infomacje tutaj.
10.05.2021 Zapraszamy do skorzystania z nowych szkoleń. Są niezwykle popularne i aktualne ze względu na obecną sytuację:
  1. Depresja, zaburzenia nastroju, autoagresja dzieci i młodzieży - przyczyny, zapobieganie, interwencja.

  2. Powrót uczniów do szkół – pomoc w pokonywaniu problemów związanych z sytuacją pandemii COVID-19.
21.04.2021 Praktyki studenckie, staże, wolontariat... Zapraszamy studentów psychologii, pedagogiki oraz inne osoby zainteresowane doskonaleniem swoich umiejętności zawodowych. Ze względu na pandemię umożliwiamy odbycie praktyk zdalnie. Niektóre z działań realizujemy w kontakcie bezpośrednim, zgodnie z wymogami sanitarnymi. Zainteresowanych szczegółami prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
08.04.2021 W dniu 30.03.2021 Rozporządzeniem Rady Ministrów przyjęto Narodowy Program Zdrowia na lata 2021 - 2025. Dziennik Ustaw z dnia 08.04.2021 Poz. 642. Do pobrania na stronach Ministerstwa Zdrowia.
30.01.2021 Ze względu na przedłużenie ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 od 01.02.2021 kontynuujemy pracę zdalną - dotyczy spotkań grupowych.
Możliwe są spotkania w kontakcie bezpośrednim (konsultacje psychologiczne, poradnictwo indywidualne i rodzinne, poradnictwo prawne, psychoterapia dzieci i dorosłych, badania psychologiczne) po uprzedniej rejestracji telefonicznej: 81 443 43 13, 602 79 63 68, 604 26 17 40.
17.10.2020 Informujemy, że w dniach 20-22.10.2020 odbędzie się VII Ogólnopolska Konferencja „Narkotyki – Alkohol. Polityka, Nauka i Praktyka”. Konferencja odbędzie się w formie zdalnej, więcej informacji tutaj.
17.10.2020 Z powodu wzrastającego zagrożenia związanego z pandemią COVID-19 w miarę możliwości preferujemy pracę zdalną.
14.10.2020 Informujemy, że wszystkie działania Towarzytwa odbywają się w scisłym reżimie sanitarnym. Szczegółowe ustalenia dostepne są u kierowników klubów. Spotkania możliwe są wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub e-mail. Zapraszamy: 81 443 43 13, 602 79 63 68, 604 26 17 40
poczta@nowakuznia.org  Zapraszamy również do korzystania ze stron na Facebook.
Szkolenia, konsultacje, superwizje prowadzimy również zdalnie - telefonicznie lub za pomocą komunikatorów m.in. ZOOM, Google Meet, Microsoft Teams, Skype, ClickMeeting, Platworma Moodle.
25.06.2020 26 czerwca - Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii.
25.06.2020 Zapraszamy do Niedrzwicy Dużej na "Wakacje w GOKSIR", w programie: zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, filmowe, sportowe, pokaz geologiczny, pokaz cyrkowy oraz iluzjonistyczny, spektakl teatralny, wycieczka rowerowa do stadniny koni, pokaz doświadczeń chemicznych, konkursy z nagrodami. Chętnych zapraszamy również na zajęcia profilaktyczne oraz spotkania z psychologiem dla dzieci i rodziców. Szczegóły TUTAJ.
25.06.2020 Informujemy, że podczas wakacji wszystkie działania będą relizowane w dotychczasowej formie, uwzględniając bezpieczeńtwo sanitarne.
15.05.2020 Od 18.05.2020 przywracamy możliwość bezpośrednich konsultacji psychologicznych, poradnictwa i psychoterapii, badań psychologicznych. Dotyczy to spotkań indywidualnych i rodzinnych - osób dorosłych, rodziców z dziećmi. Indywidualnych spotkań z osobami niepełnoletnimi (za zgodą rodziców).
Informujemy, że spełniamy wszystkie warunki bezpieczeństwa sanitarnego.
Osoby zainteresowane, w celu umówienia się na spotkanie, prosimy o kontakt telefoniczny:
81 443 43 13, 602 79 63 68, 604 26 17 40  lub pocztą elektroniczną: poczta@nowakuznia.org
W dalszym ciągu istnieje możliwość pomocy zdalnej.
14.04.2020 Z powodu dużego zainteresowania wsparciem psychologicznym uruchamiamy kolejną możliwość uzyskania pomocy.
Osoby zainteresowane:
  • Jak poradzić sobie w sytuacji związanej z izolacją ?
  • Jak radzić sobie z dziećmi i ich zdalną nauką ?
  • Jak radzić sobie ze stresem i samotnością ?

Bezpłatne konsultacje telefoniczne w środy i piątki 13:00-15:00 tel. 81 527 59 96

20.03.2020 W trosce o bezpieczeństwo, w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, zmieniamy formy prowadzenia naszych działań.

Zajęcia grupowe
, dotyczące wszystkich klubów Towarzystwa (profilaktyczne, socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, informacyjne itp...) odbywają się w małych grupach, wyłącznie zdalnie, za pomocą komunikatorów internetowych.
W celu ustalenia szczegółów uczestnictwa należy kontaktować się z:
1. dr Justyna Rynkiewicz - justynarynkiewicz86@wp.pl
2. mgr Marlena Stradomska - stradomskamarlena@onet.pl
3. mgr Karolina Perec - kperec@wp.pl
lub pod numerem telefonu: 602 79 63 68. Zapraszamy również na strony klubów na Facebooku.

Pomoc psychologiczna indywidualna i rodzinna (psychoterapia, poradnictwo rodzinne itp...) prowadzone są wyłącznie zdalnie (przez telefon lub za pomocą komunikatorów internetowych).
Zainteresowanych prosimy o kontakt:
dr Anna Siudem - poczta@asiudem.pl lub 604 26 17 40

Wsparcie psychologiczne, w sytuacjach związanych z koronawirusem: problem z silnym lękiem o siebie i najbliższych, kryzysy związane z kwarantanną (odosobnienie lub konflikty ze współmieszkańcami), brak pomysłów na zagospodarowanie czasu dzieciom.
Wsparcia w wyżej wymienionych oraz innych problemach udzielamy zdalnie:
 tel.: 81 443 43 13 lub 602 79 63 68, mail: poczta@nowakuznia.org


Zapraszamy na BLOG, dyskusje na ważne tematy. Tu możesz skomentować wydarzenie, zostawić wiadomość, zaprosić znajomych lub podzielić się doświadczeniami... NASZ BLOG

O ewentualnych innych zmianach form zajęć poinformujemy na tej stronie.

Wytrwałości, Optymizmu i Zdrowia
Życzy Kadra Towarzystwa Nowa Kuźnia

03.01.2020 Oficjalna strona programu
Środowiskowa Profilaktyka Uzależnień
Rekomendowany program profilaktyki selektywnej
31.10.2019 Pierwszy tego typu podręcznik w Polsce
Autorstwa Kadry Towarzystwa Nowa Kuźnia

Publikacja powstała z inicjatywy
Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Partyworking 


wersja w pdf


wersja e-book
31.10.2019 Zapraszamy wszystkich stażystów Towarzystwa Nowa Kuźnia (w tym również chętnych do odbycia stażu lub wolontariatu) na spotkanie organizacyjne które odbędzie się 05.11.2019 o godz. 19.30 w Klubie Towarzystwa przy ul. Kaczeńcowej 5.
19.09.2019 Oferta szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień dla pracowników instytucji z terenu miasta Chełm. Ogłoszenie o szkoleniu do pobrania tutaj w pdf.
11.09.2019 Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych - zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w tym zakresie: szkolenia, zajęcia i programy profilaktyczne, tutaj szczegóły.
05.07.2019 Minister Edukacji Narodowej ustalił, że Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych będzie m.in. podstawowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020.
Jest to również od blisko 30 lat główne i priorytetowe zadanie Naszego Towarzystwa. Niebawem udostępnimy ofertę dla placówek oświatowych w tym zakresie.
01.07.2019 "Krzywo weszło - zmień ustawienia", to aktualna kampania Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej, adresowana do młodzieży w wieku 16 - 20 lat oraz ich rodziców. Więcej informacji na stronach KBPN. Zapraszamy również na stronę kampanii.
28.06.2019 W dniach 25-27.06.2019 odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja „Narkotyki – Narkomania. Polityka, Nauka i Praktyka. Inspiracje i Perspektywy.” Nagrania z sesji można znaleźć na stronie organizatora - Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” - zapraszamy TUTAJ.
20.06.2019 W Lublinie 18 i 19 czerwca 2019 odbyło się seminarium superwizyjno-szkoleniowe dla realizatorów programu FreD goes net. Oto kilka zdjęć.
15.04.2019 Towarzystwo Nowa Kuźnia bierze udział w projekcie "Sportowa Szkoła", wynikającego z zarządzenia nr 54/1/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25.01.2013. Dzięki niemu nasi podopieczni mogą nieodpłatnie korzystać z sali gimnastycznej w dzielnicy Tatary. Zainteresowanych szczegółami zapraszamy do naszego klubu przy ul. Maszynowej 2.
31.01.2019 Jeśli jesteś rodzicem i niepokoi Cie zachowanie Twojego dziecka, podejrzewasz lub wiesz, że bierze narkotyki, trudno Ci się z nim porozumieć, pije alkohol, spędza czas w nieodpowiednim towarzystwie, nadmiernie korzysta z komputera, ma depresję... Więcej informacji TUTAJ.
07.01.2019 Przypominamy studentom psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej, medycyny, prawa, studiów o rodzinie... o możliwości odbywania praktyk studenckich w placówkach Towarzystwa Nowa Kuźnia w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą, rodzinami. Psychoterapii, poradnictwa, prowadzenia badań naukowych, profilaktyki uzależnień i innych pokrewnych. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
 

 

Dopalacze nie daj się wypalić

Towarzystwo bierze udział w Kampanii "Dopalacze mogą cię wypalić", zapraszamy również do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń w tym zakresie - kliknij tutaj.

Przyjmuje leki czy bierze?
Leki bez recepty
- do leczenia, nie do brania

Problem nadużywania leków występuje zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych - oto kampania przeciwdziałająca temu zjawisku.

 

 

Przyłapali CIĘ ? - Zadzwoń
81 443 43 13, 602 79 63 68
Informacje o programie
FreD Goes Net